Formularze
 1. Oświadczenie właściciela o ilości zamieszkiwanych osób ( np. opłaty za śmiecie, windę, oświetlenia części wspólnych). ZC/1.1/2021/2023 doc. pdf
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia. ZC/2/2020 doc. pdf
 3. Karta obiegowa lokalu ( przy zakupie ). ZC/3/2020 doc. pdf
 4. Oświadczenie właścicieli o wyznaczenie osoby reprezentującej . ZC/4/2018 doc. pdf
 5. Oświadczenie/deklaracja właściciela o przystąpieniu do spółdzielni [właściciele wyodrębnionej własności lokalu]. ZC/5/2018 doc. pdf
 6. Oświadczenie właścicieli o przystąpieniu firmy o spółdzielni. ZC/6/2018 doc. pdf
 7. Wniosek o rozłożenie na raty [uznanie roszczenia zaległości w opłatach]. ZC/7.1/2022 doc. pdf
 8. Wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu. ZC/8/2018 doc. pdf
 9. Informacja/zmiana* danych dotyczących właściciela lokalu. [ adresu do korespondencji / nazwiska/ konta bankowego]. ZC/9/2020/2023 doc. pdf
 10. Wyznaczenie pełnomocnictwa. ZC/10/2018 doc. pdf
 11. Wniosek o wydanie nowego hasła do konta E – bok. ZC/11/2018 doc. pdf
 12. Wniosek o odstąpienie od naliczania odsetek ZC/12/2018 doc. pdf
 13. Wniosek o dokumentację do świadectwa energetycznego.