Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: poniedziałek, 28.09.2020

W dniu 29.09.2020 r. ( wtorek ) członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie będzie prowadził dyżur telefoniczny w godz. 15:30-16:30 pod numerem tel. 572-740-217.

Informacja Dodano: wtorek, 22.09.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje, że w związku z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia  7 kwietnia 2020 r. i Naczelnego Sądu Administracyjnego, które stwierdzają, że przychody uzyskane przez spółdzielnię mieszkaniową z tytułu opłat za lokale mieszkalne przez osoby nieposiadające członkostwa  w spółdzielni nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W konsekwencji dochody uzyskiwane od osób, które nie są członkami spółdzielni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Zatem uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych (CIT-8, 19%).

Z uwagi na powyższe rozliczeniem podatku zostanie obciążona osoba nieposiadająca członkostwa. Tylko członkostwo w Spółdzielni zwalnia z tego podatku.

Ze względu na fakt, iż spółdzielnia ma obowiązek rozliczyć osoby niebędące członkami na koniec 2020 r., prosimy o pilne zgłoszenie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Lublinie lub kontakt telefoniczny, nr tel. 81 532 80 81 w. 133, w celu złożenia stosownych dokumentów regulujących kwestię członkostwa.

Harmonogram przeglądów przewodów kominowych, instalacji oraz urządzeń gazowych – II termin 2020 r. Dodano: piątek, 18.09.2020

W poniższym pliku przestawiamy harmonogram przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji      i urządzeń gazowych w SM Spółdzielca w 2020 r. – II termin.

Harmonogram