WAŻNE! Komunikat WAŻNE! Dodano: czwartek, 12.03.2020

Od dnia 16.03.2020 r. biuro spółdzielni jest zamknięte, a wszelkie zgłoszenia przyjmowane są tylko telefonicznie.

Prosimy o Państwa wyrozumiałość i kontakt tylko w sytuacjach awaryjnych. Z uwagi na charakter zagrożenia i związane z tym czasowe zamknięcie biura wszelkie pisma, zaświadczenia itp będą wydawane dopiero po wznowieniu normalnej pracy.

  1. Zgłoszenia awarii obsługuje całodobowo Pogotowie Techniczne Inwestprojekt pod numerami –

81 52 62 000,    669 999 465

 

  1. Korespondencja oraz sprawy organizacyjno –  porządkowe prosimy kierować na pocztę elektroniczną:

adm@spoldzielca.com.pl,

czlm@spoldzielca.com.pl,

ksiegowosc@spoldzielca.com.pl,

inb@spoldzielca.com.pl

 

  1. Kontakt z pracownikami spółdzielni pod telefonami

– kierownik administracji              81 532-80-81 w. 137, 606 806 300

– administracja                               81 532-80-81 w. 143 + tel. komórkowe w zakładce Kontakt

inspektor                                      81 532-80-81 w. 150, 606 876 061

– czynsze                                        81 532-80-81 w. 139

– dział członkowski                        81 532-80-81 w. 133 i 134

– księgowość                                  81 532-80-81 w. 136

– sekretariat                                    81 532-80-81