Świadectwo energetyczne Dodano: wtorek, 21.02.2023

Informacja dla mieszkańców           

28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali będących przedmiotem sprzedaży lub najmu.

Za wykonanie świadectwa odpowiada osoba posiadająca notarialne bądź własnościowe prawo do lokalu.

Na Spółdzielni spoczywa obowiązek udostępnienia niezbędnej dokumentacji technicznej do wykonania świadectwa:

– rzut lokalu, opis konstrukcji, powierzchnia, wysokość lokalu,
– informacja na temat źródła ciepła i ciepłej wody,
– informacja na temat rodzaju wentylacji,
– informacja na temat grubości izolacji oraz współczynnika przenikania ciepła na ścianach, stropodachach, stropach nad piwnicami, ścianach pomiędzy strefami ogrzewanymi i nieogrzewanymi lub pomieszczeniami o różnej temperaturze,
– rok budowy budynku.

W tej sprawie z wnioskiem (podaniem) należy zwracać się do administracji.  Spółdzielnia w terminie do 14 dni udostępni kopię niezbędnych dokumentów.

Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: sobota, 18.02.2023

W dniu 21.02.2023 r. ( wtorek ) członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie będzie pełnił dyżur w godz. 15:30-16:30, w siedzibie Spółdzielni.

Harmonogram przeglądów instalacji gazowych i przewodów kominowych – II termin 2023 Dodano: środa, 15.02.2023

W zakładce: Dokumenty \ Przeglądy zamieszono harmonogram przeglądu instalacji gazowych oraz przewodów kominowych – II termin, które zostaną przeprowadzone w miesiącu luty 2023 r.