Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje, że w związku ze stanem epidemii koronawirusa bezpośrednie kontakty pracowników z interesantami w biurze Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 są ograniczone. Prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną (e-mail). Przed wejściem do Biura Spółdzielni wystawiona jest skrzynka, do której można wrzucać korespondencję. W sprawach pilnych prosimy o telefoniczne wywołanie pracownika przed wejście do Spółdzielni.

 

1. Zgłoszenia awarii obsługuje całodobowo Pogotowie Techniczne Inwestprojekt-Dźwig pod numerami –

81 52 62 000,    669 999 465

2. Korespondencja oraz sprawy organizacyjno –  porządkowe prosimy kierować na pocztę elektroniczną:

adm@spoldzielca.com.pl,

czlm@spoldzielca.com.pl,

ksiegowosc@spoldzielca.com.pl,

inb@spoldzielca.com.pl

 

3. Kontakt z pracownikami spółdzielni pod telefonami

– kierownik administracji              81 532-80-81 w. 137, 606 806 300

– administracja                               81 532-80-81 w. 143 + tel. komórkowe w zakładce Kontakt

inspektor                                      81 532-80-81 w. 150, 606 876 061

– czynsze                                        81 532-80-81 w. 139

– dział członkowski                        81 532-80-81 w. 133 i 134

– księgowość                                  81 532-80-81 w. 136

– sekretariat                                    81 532-80-81

 

Adres Ul. Nadbystrzycka 25
Kod 20-618 Lublin
Tel 81 532 80 81
Fax 81 525 93 62

Administracja GZM -zgłaszanie awarii, uwag dotyczących stanu technicznego budynków: adm@spoldzielca.com.pl

Dział Członkowski, Windykacji i Kontroli –zmiany ilości zamieszkałych osób, akty notarialne,

zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami : czlm@spoldzielca.com.pl

Księgowość -rozliczenia mediów, zadłużenia: ksiegowosc@spoldzielca.com.pl

Prosimy o wpisywanie w rubryce temat adresu budynku, którego dotyczy korespondencja i nazwiska osoby piszącej e-mail.

Biuro Spółdzielni czynne w godzinach:

pon., śr., czw., pt. 7:00-15:00
wtorek 9:00-17:00

Kasa Spółdzielni czynna w godzinach:

pon., śr., czw., pt. 10:00-12:00
wtorek 13:00-16:00

Telefony komórkowe administratorów osiedli:

Przeglądaj rejony administracji

Rejon PG-1 Leszek Antoniak 600 035 923
Rejon PG-2 Robert Plewik 600 035 936
Rejon PG-3 Waldemar Steciuk 600 035 946

Telefon dyżurny czynny w godzinach pracy Spółdzielni : 600 035 926

Dyżur w dni powszednie po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy sprawuje od dnia 1 lipca 2016 r firma zewnętrzna Inwestprojekt-Dźwig.

telefon do zgłaszania awarii wodno kanalizacyjnych i elektrycznych:

81 526 20 00, 81 528 04 10, 669 999 465

Awarie dotyczące części wspólnych (piony, poziomy) usuwane będą dla mieszkańca bezpłatnie.

Cennik usług płatnych -dotyczy awarii w obrębie jednego lokalu mieszkalnego :

ryczałtowa opłata za interwencję ekipy pogotowia technicznego

elektrycznego :  66 zł brutto plus koszt zużytych materiałów

wodno-kanalizacyjnego: 85 zł brutto plus koszt zużytych materiałów

 

Podajemy numery telefonów służb miejskich, można je wzywać w razie poważnych awarii instalacji całego budynku

(nie dotyczy poszczególnych mieszkań)

Pogotowie Cieplne LPEC 993
Pogotowie Energetyczne LUBZEL w razie wyłączenia prądu,zagrożenie pożarem 991
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w razie awarii zasilania całego budynku lub zagrożenia zalaniem 994
Pogotowie Dźwigowe 606 958 206
Pogotowie Gazowe 992

Informujemy, że służby awaryjne nie świadczą usług konserwacji a jedynie zabezpieczają budynki przed skutkami awarii. Wszelkie drobne usterki prosimy zgłaszać do godz.  14:00 w dni powszednie w biurze spółdzielni. W weekendy na telefon dyżurny prosimy zgłaszać jedynie poważne awarie, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia. Interwencje w mieszkaniach prywatnych są odpłatne.

 

Wszelkie zgłoszenia awarii ogrzewania lub dostawy ciepłej wody

w budynkach korzystających z sieci cieplnej LPEC należy zgłaszać na specjalny numer

Centrum Zgłoszeń LPEC 327 788 988 (bez numeru kierunkowego)

Konserwacje lokalnych kotłowni gazowych przy ul. Nowomiejskiej 18-24, ul. Bernardyńskiej 11, węzła centralnego ogrzewania przy ul. Głębokiej 10-12, prowadzi firma „TERMIKAL” tel.kom. 601 254 854.

Przeglądaj rejony administracji