Kontakt

 1. Zgłoszenia awarii obsługuje całodobowo w soboty, niedziele i święta Pogotowie Techniczne Zakładu Technicznego Spółdzielni Mieszkaniowych, w dni powszednie od 15:00 do 7:00, pod numerami:

81 307 06 16,    536 504 502

Usuwanie awarii dotyczących części wspólnych (piony, poziomy, WLZ, tablice klatkowe, zawory podpionowe i główne itp.) odbywa się na koszt Spółdzielni.

Awarie w mieszkaniach są usuwane za odpłatnością i płatne gotówką po usunięciu awarii.

Prosimy o uzgodnienie zakresu prac w celu ustalenia odpowiedzialności i wysokości opłaty przed zamówieniem usługi.

2. Korespondencja oraz sprawy organizacyjno –  porządkowe prosimy kierować na pocztę elektroniczną:

adm@spoldzielca.com.pl, sprawy porządkowe, awarie, odszkodowania,

kierownik@spoldzielca.com.pl,– gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

czlm@spoldzielca.com.pl,zaświadczenia, akty notarialne, zgłoszenia osób, windykacja

ksiegowosc@spoldzielca.com.pl,opłaty, rozliczenia, stawki za media, zadłużenia w opłatach

inb@spoldzielca.com.pl,inspektor do spraw rozliczeń robót remontowych, plan remontów

 W wierszu „temat” prosimy o wpisanie adresu nieruchomości, nazwiska właściciela i problemu który zaistniał. Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

3. Kontakt z pracownikami spółdzielni pod telefonami:

– sekretariat                                   81 532-80-81

– kierownik administracji              81 532-80-81 w. 150, 606 876 061

– administracja                               81 532-80-81 w. 143 + tel. komórkowe w zakładce „Zasoby”

inspektor ds remontów                81 532-80-81 w. 150, 606 876 061

– czynsze                                        81 532-80-81 w. 139, 531 464 544

– dział członkowski                        81 532-80-81 w. 133 i 134, 531 464 544

– księgowość                                  81 532-80-81 w. 136

 

Adres Ul. Nadbystrzycka 25
Kod 20-618 Lublin
Tel 81 532 80 81
Fax 81 525 93 62

Biuro Spółdzielni czynne w godzinach:

pon., śr., czw., pt. 7:00-15:00
wtorek 9:00-17:00

Kasa Spółdzielni czynna w godzinach:

pon., śr., czw., pt. 10:00-12:00
wtorek 10:00-12:00, 13:00-16:00

Telefony komórkowe administratorów osiedli:

Przeglądaj rejony administracji

Rejon PG-1 Leszek Antoniak 600 035 923
Rejon PG-2 Robert Plewik 600 035 936
Rejon PG-3 Katarzyna Golińska 600 035 946

Numery telefonów służb miejskich, można je wzywać w razie poważnych awarii instalacji całego budynku (nie dotyczy poszczególnych mieszkań):

Pogotowie Cieplne LPEC                                                                                                                    993

Pogotowie Energetyczne LUBZEL w razie wyłączenia prądu, zagrożenia pożarem                          991

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne MPWiK w razie awarii zasilania całego budynku lub zagrożenia

zalaniem                                                                                                                                                 994

Pogotowie Dźwigowe                                                                                 81 528 04-10 lub 669 999 465

Pogotowie Gazowe                                                                                                                                 992

 

Informujemy, że służby awaryjne nie świadczą usług konserwacji a jedynie zabezpieczają budynki przed skutkami awarii. Wszelkie drobne usterki prosimy zgłaszać do godz.  14:00 w dni powszednie w biurze spółdzielni. W weekendy na telefon dyżurny prosimy zgłaszać jedynie poważne awarie, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i ich mienia. Interwencje w mieszkaniach prywatnych są odpłatne.

Wszelkie zgłoszenia awarii ogrzewania lub dostawy ciepłej wody w budynkach korzystających z sieci cieplnej LPEC należy zgłaszać na specjalny numer:

Centrum Zgłoszeń LPEC 327 788 988 (bez numeru kierunkowego).

Konserwacje lokalnych kotłowni gazowych:

– „TERMIKAL” tel.kom. 601 254 854 – Bernardyńska 11, Nowomiejska 18, 20, 22 i 24.

„LUBTERM” tel.kom. 695 083 381 –  Narutowicza 16/18, Głęboka 10/12 (wymiennik, ciepło systemowe).