Indywidualne rachunki bankowe i e-BOK Dodano: poniedziałek, 26.11.2018

Administracja SM Spółdzielca informuje, że od 1 grudnia 2018 r. opłat za mieszkania i lokale należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przypisane do danego lokalu.

Uwaga!

Wpłat w kasie Spółdzielni można dokonywać na książeczkach ze starym numerem konta.

W dostarczonych do Państwa pismach podane są numery indywidualnych kont bankowych i numery ewidencyjne – identyfikatory będące jednocześnie nazwą użytkownika na e-BOK.

Na stronie internetowej Spółdzielni  http://spoldzielca.com.pl/ w zakładce e-BOK znajduje się dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, gdzie można sprawdzić aktualny wymiar opłat lub zadłużenie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią pism a szczególnie z pismem zawierającym dane do logowania do e-BOK.

Prosimy o dokonanie zmian w stałych zleceniach, poleceniach przelewu i o wpisywanie nowego numeru konta w drukach przelewu na poczcie i w banku. Wpłat na stare konto Spółdzielni można w drodze wyjątku dokonywać do końca lutego 2019r.