Opłaty

Uwaga !!!

Konto Spółdzielni w WBK BZ przy ul. Głębokiej 10 zostało zlikwidowane

Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.

Od niewpłaconych w terminie opłat będą pobierane odsetki za zwłokę. Wpisy w książeczkach opłat (na druku przelewu) powinny być czytelne z podaniem nazwy ulicy, numeru budynku i mieszkania.Wpłat na konto Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych dokonywać można bez prowizji w kasie Spółdzielni  przy ul. Nadbystrzyckiej 25A lub w kasach Banku ING Bank Śląski S.A. przy ul. Zana 39, Obywatelskiej 9A

Biuro Spółdzielni czynne w godzinach:
pon., śr., czw., pt. 7:00-15:00
wtorek 9:00-17:00
Kasa Spółdzielni czynna w godzinach:
pon., śr., czw., pt. 10:00-12:00
wtorek 13:00-16:00

Numer konta bankowego SM „Spółdzielca”:

ING Bank Śląski S.A. : 79 1050 1953 1000 0022 4514 4841