Opłaty

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” informuje, że do czasu odwołania stanu epidemii, kasa jest czynna w godz. 10-12 poniedziałek-piątek. Okienko kasowe znajduje się przy drugich drzwiach wejściowych.

W przypadku kolejki prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów  – 1,5 do 2 m między osobami. Jednocześnie przypominamy, że w dobie pandemii najbezpieczniejszą formą płatności jest przelew internetowy ewentualnie płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).

 

Opłaty należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca.

Od niewpłaconych w terminie opłat będą pobierane odsetki za zwłokę. Wpisy w książeczkach opłat (na druku przelewu) powinny być czytelne z podaniem nazwy ulicy, numeru budynku i mieszkania.Wpłat na konto Spółdzielni z tytułu opłat eksploatacyjnych dokonywać można bez prowizji w kasie Spółdzielni  przy ul. Nadbystrzyckiej 25 lub w kasach Banku ING Bank Śląski S.A. przy ul. Zana 39, Obywatelskiej 9A

Biuro Spółdzielni czynne w godzinach:
pon., śr., czw., pt. 7:00-15:00
wtorek 9:00-17:00
Kasa Spółdzielni czynna w godzinach:
pon., śr., czw., pt. 10:00-12:00
wtorek 13:00-16:00

W Spółdzielni, dla opłat eksploatacyjnych, obowiązują indywidualne rachunki bankowe przypisane do każdego mieszkania, garaż i lokal usługowego. Numery tych rachunków widoczne są na wydrukach opłat i rozliczeń oraz w e-BOK. Rachunki te prowadzone są w ING Bank Śląski O/Lublin.