Reprezentacja

Zarząd

 1. mgr inż. Wojciech Bartłomiejczyk –Prezes Zarządu
 2. mgr Agnieszka Łukaszczyk –Członek Zarządu, Główna Księgowa

Rada Nadzorcza

 1. Grzegorz Dobosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Paweł Ogórek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Janusz Maruszak – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Paweł Rusiecki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 5. Jakub Krawczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 6. Andrzej Perehubka – Członek Komisji Rewizyjnej
 7. Joanna ChoinaKwiatkowska – Członek Komisji Rewizyjnej
 8. Mieczysław Augustowski – Członek Rady Nadzorczej
 9. Tadeusz Łoboda – Członek Rady Nadzorczej