Reprezentacja

Zarząd

 1. mgr inż. Wojciech Bartłomiejczyk –Prezes Zarządu
 2. mgr Agnieszka Łukaszczyk –Członek Zarządu, Główna Księgowa

Rada Nadzorcza – kadencja 2023-2026

 1. Paweł Ogórek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Beata Ogrodnik-Kołodziejczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Andrzej Perehubka – Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Mieczysław Augustowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 5. Jerzy Wójcicki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 6. Jakub Krawczyk – Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 7.  Arkadiusz Gola – Członek Rady Nadzorczej
 8. Włodzimierz Jacznik – Członek Rady Nadzorczej
 9. Waldemar Steciuk – Członek Rady Nadzorczej