Walne Zgromadzenie 2023 Dodano: poniedziałek, 22.05.2023

Na podstawie przepisu art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie § 75 ust. 1 w związku z § 71 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Lublinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w Lublinie, w trzech częściach w następujących terminach:

– część I                12.06.2023 r. od godz. 16:30       poniedziałek

– część II              13.06.2023 r. od godz. 16:30       wtorek

– część III             14.06.2023 r. od godz. 16:30       środa

Porządek obrad w załączniku.

Podział części:

  • Część I – ul. Dolna Panny Marii 53 i 59, Gminna 6, Narutowicza 16/18, 50 i 50a, Nowomiejska 16, 18, 20, 22 i 24, Środkowa 1 i 13, Wschodnia 6 i 19, Zana 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68 i 72.
  • Część II – ul. Bernardyńska 11, Dulęby 9, Głęboka 3 i 5, Lubartowska 64, Nadbystrzycka 25       i 39, Niecała 13, Nowomiejska 1, Ochotnicza 8, Słoneczna 12 i 12a, Strażacka 9, Szkolna 15, Zachodnia 1, 2, 4, 4a, 7 i 11.
  • Część III – ul. Boczna Siewnej 3 i 7, Czeska 12a i 14, Ćwiklińskiej 2, 3 i 4, Gliniana 15, 17, 23       i 32, Głęboka 10/12, Junoszy 12 i 14, Kwiatowa 16, 17 i 23, Puławska 10, Skautów 11b, Snopkowska 12, Spacerowa 17.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka Spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo nie może obejmować więcej niż jednej części obrad Walnego Zgromadzenia. Druk pełnomocnictwa do pobrania tutaj.

Prosimy o przybycie na zebranie z dokumentem tożsamości (członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy).

Materiały na Walne Zgromadzenie SM „Spółdzielca” będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25  w sekretariacie i pokoju nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1400   od dnia  29 maja 2023 roku. Materiały w wersji elektronicznej (projekty uchwał) do pobrania tutaj:

I część, II część, III część.

Sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu dostępne są w zakładce „Dokumenty – Sprawozdania”.

Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano:

W dniu 23.05.2023 r. ( wtorek ) członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie będzie pełnił dyżur w godz. 15:30-16:30, w siedzibie Spółdzielni.