Oferty na prace elektryczne w SM Spółdzielca Dodano: poniedziałek, 24.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” zaprasza firmy z branży elektrycznej do składania ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach: Bernardyńska 11, Głęboka 3 oraz Spacerowa 17 w zakresie zawartym w  załączniku.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do siedziby Spółdzielni do dnia 25 marca 2020 roku do godziny 12:00.

Telefony kontaktowe: 600-035-936 – elektryk, 606-876-061 – administracja.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie S.M. Spółdzielca Dodano: piątek, 21.02.2020

Zawiadomienie

o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu S.M. „Spółdzielca” w Lublinie

w dniu 12.03.2020 r.

Na podstawie przepisu art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm. ) oraz podstawie § 74 ust.2, § 75 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” w Lublinie zwołuje w dniu 12.03.2020 (czwartek) o godz. 16.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w banku BGK na sfinansowanie inwestycji – budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zana 52 z dofinansowaniem projektu ze środków PFRON.

Projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad, wyłożony będzie do wglądu od dnia 26.02.2020 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w Lublinie, w następujących godzinach:

Poniedziałek     od godz. 7.30 do godz. 14.30

Wtorek               od godz. 9.00 do godz. 16.30

Środa                 od godz. 7.30 do godz. 14.30

Czwartek          od godz. 7.30 do godz. 14.30

Piątek               od godz. 7.30 do godz. 14.30

Prosimy o przybycie na zebranie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Porządek  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia S.M. „Spółdzielca” w Lublinie

w dniu 12.03.2020 r.

  1. Otwarcie zebrania i wybór Prezydium.
  2. Wybory Komisji :

a/ Uchwał i Wniosków

b/ Skrutacyjnej

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w banku BGK na sfinansowanie inwestycji – budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Zana 52 w ramach projektu z PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Koszt inwestycji  51 000,00 zł.
  2. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Przegląd elektryczny Dodano: poniedziałek, 10.02.2020

UWAGA

DOTYCZY MIESZKAŃ I GARAŻY, W KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZONO PRZEGLĄDU, 5-CIO LETNIEGO,  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w listopadzie 2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” informuje o dodatkowym terminie w dniach  18 i 19 LUTEGO 2020 roku,      w którym zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod wskazany numer telefonu w celu ustalenia godziny przeglądu.

Telefon kontaktowy: 693 559 015