Przegląd elektryczny Dodano: poniedziałek, 10.02.2020

UWAGA

DOTYCZY MIESZKAŃ I GARAŻY, W KTÓRYCH NIE PRZEPROWADZONO PRZEGLĄDU, 5-CIO LETNIEGO,  INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ w listopadzie 2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” informuje o dodatkowym terminie w dniach  18 i 19 LUTEGO 2020 roku,      w którym zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznej. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod wskazany numer telefonu w celu ustalenia godziny przeglądu.

Telefon kontaktowy: 693 559 015

Przetarg na roboty remontowe Dodano: poniedziałek, 3.02.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca”, ul. Nadbystrzycka 25 w Lublinie

ogłasza przetarg na docieplenie fragmentu elewacji 672 m2 w budynku mieszkalnym – 11 kondygnacji, przy ul. Zachodniej 2 w Lublinie.

Warunki zamówienia do pobrania w  załącznikach.

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni do godz. 12:00, do dnia 20.02.2020 r.

Załączniki:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  4. Oświadczenie o zastosowaniu materiałów spełniających warunki techniczne.
  5. Wykaz osób – personelu kierowniczego.
  6. Wzór umowy.
  7. Przedmiar.