Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: poniedziałek, 25.05.2020

W dniu 25.05.2020 r. członek Rady Nadzorczej SM Spółdzielca będzie prowadził dyżur telefoniczny w godz. 15:30-16:30 pod numerem tel. 572 740 217.

Walne Zgromadzenie SM „Spółdzielca” w 2020 r. Dodano:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WALNEGO ZGROMADZENIA  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SPÓŁDZIELCA” W LUBLINIE

Szanowni Państwo w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 Walne Zgromadzenie w naszej Spółdzielni za rok obrotowy 2019 nie może odbyć się w terminie o jakim mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity z dnia   13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 845) tj. w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

W obowiązującym stanie prawnym zgodnie z art. 90 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia  31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni ulega przedłużeniu do sześciu tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W związku z powyższym, niezwłocznie po ustaniu stanu zagrożenia poinformujemy Państwa o wyznaczeniu terminu Walnego Zgromadzenia w sposób określony przepisami prawa.

 

Lublin, dnia 15.05.2020 r.