Lato pachnące miętą, lato koloru malin… Dodano: wtorek, 15.07.2014

Wszystkim naszym mieszkańcom, którzy nie mogą wyjechać

 i odpocząć od zgiełku miasta,

życzymy spokoju i letniego wyciszenia mimo wszystko…

 Na pociechę ładny polski krajobraz…

weekend czerwcowy 2014 Dodano: środa, 18.06.2014

Zarząd SM Spółdzielca informuje,  że w dniu 20 czerwca 2014 (piątek)

 biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Rada Nadzorcza kadencji 2014-2017 Dodano:

W dniu 17 czerwca nowo wybrana Rada Nadzorcza SM Spółdzielca odbyła pierwsze posiedzenie.

Członkowie Rady dokonali wyboru Prezydium Rady  oraz członków komisji w sposób nastepujący:

Prezydium Rady Nadzorczej SM Spółdzielca

Mieczysław Olech – Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Grzegorz Dobosz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Roman Fryc – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Przysucha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Piotr Przysucha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Paweł Rusiecki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Barbara Rybicka -Sekretarz  Komisji Rewizyjnej