Skład Nowej Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020 Dodano: piątek, 7.07.2017

W zakładce   Reprezentacja   zamieszczono aktualny skład Rady Nadzorczej SM Spółdzielca

Wybory do Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020 Dodano: poniedziałek, 19.06.2017

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Lublinie,

które odbyło się w dniach 12-14.06.2017  roku dokonało wyboru nowej

Rady Nadzorczej  kadencji 2017-2020.

Członkami Rady Nadzorczej, uzyskując poniżej wymienioną liczbę głosów zostali:

  1. Mieczysław Augustowski –  36
  2. Joanna Choina Kwiatkowska –  50
  3. Grzegorz Dobosz  -  47
  4. Jakub Krawczyk  – 48
  5. Tadeusz Łoboda – 35
  6. Janusz Maruszak – 36
  7. Paweł Ogórek  - 56
  8. Andrzej Perehubka – 37
  9. Paweł Rusiecki  - 48

Skład nowej Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020

z podaniem funkcji pełnionych przez poszczególnych członków zostanie podany po ukonstytuowaniu się  Rady.

Absolutorium dla Zarządu SM Spółdzielca Dodano:

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku odbyła się ostatnia, III część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Spółdzielca”. We wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 12, 13,14 czerwca udział wzięło 69 Członków uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 59  członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu w sposób następujący:

Prezes Zarządu Wojciech Bartłomiejczyk

uzyskał 51 głosów poparcia, 7  głosów przeciw,

Członek Zarządu – Główna Księgowa Agnieszka Łukaszczyk

uzyskała 54 głosów poparcia, 4 głosów przeciw.