UWAGA STUDENCI- LOKATORZY NASZYCH MIESZKAŃ !!! Dodano: piątek, 16.10.2015

O G Ł O S Z E N I E  !!!

 W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2015/2016

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca”

w Lublinie informuje, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego Spółdzielni

cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.

             Nie zakłócanie spokoju i odpoczynku innym użytkownikom nieruchomości jest zasadniczym warunkiem zgodnego współżycia wszystkich Mieszkańców.   

Jednocześnie przypominamy, że łamanie Par. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń [„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”] spowoduje konieczność powiadomienia odpowiednich organów tj. Policji i Straży Miejskiej, a także Uczelni na której student ma zaszczyt studiować !!!

Zmiana godzin pracy biura Spółdzielni w wakacje Dodano: wtorek, 30.06.2015

Informujemy, że w wakacje, to jest w lipcu i sierpniu ulegają zmianie godziny pracy w biurze SM Spółdzielca.

We wtorki jesteśmy do Państwa dyspozycji od godz. 7:00 – 17:00

w piątki pracujemy od 7:00-13:00

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 2015 roku zostało zakończone Dodano: piątek, 12.06.2015

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 11  czerwca 2015 roku odbyła się ostatnia, III część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Spółdzielca”. We wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 910, 11,  czerwca udział wzięło 81  Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 74  Członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu w sposób następujący:

Prezes Zarządu Wojciech Bartłomiejczyk

uzyskał 64  głosy  poparcia, 8  głosów przeciw,

Członek Zarządu – Główna Księgowa Agnieszka Łukaszczyk

uzyskała 71 głosów poparcia, 1 głos przeciw.