Biuro Spółdzielni nieczynne w poniedziałek 10 listopada 2014r. Dodano: czwartek, 30.10.2014

Zarząd SM Spółdzielca informuje,  że biuro Spółdzielni

w poniedziałek   10 listopada ,  będzie nieczynne.

Zapraszamy w środę 12 listopada.

Cisza nocna obowiązuje wszystkich !!! Dodano: piątek, 3.10.2014

O G Ł O S Z E N I E

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie  związku

z rozpoczęciem nowego

roku akademickiego 2014/2015

informuje, że zgodnie z Regulaminem Porządku Domowego

cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.

   Nie zakłócanie spokoju i odpoczynku innym użytkownikom nieruchomości jest zasadniczym warunkiem zgodnego współżycia wszystkich Mieszkańców.

Jednocześnie przypominamy, że łamanie

 Par. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń [„Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (…) podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”] spowoduje konieczność powiadomienia odpowiednich organów tj. policji i straży miejskiej oraz władz uczelni studenta.

 Ponadto właściciele innych lokali mogą wystąpić przeciwko właścicielowi mieszkania do sądu,  zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali, o przymusową sprzedaż lokalu.

Likwidacja placówki bankowej przy ul. Nadbystrzyckiej 39 Dodano: wtorek, 30.09.2014

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje, że od   1 października 2014 r. zostaje zlikwidowany rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony w Banku Spółdzielczym

w Niemcach (oddział przy ul. Nadbystrzyckiej 39 w Lublinie).

Opłaty eksploatacyjne prosimy wpłacać na dotychczasowy rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony w ING Bank Śląski O/Lublin nr 79 1050 1953 1000 0022 4514 4841.