Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2017 Dodano: czwartek, 16.02.2017

W poniższym linku zamieszczamy  treść załącznika do uchwały

Rady Nadzorczej SM Spółdzielca nr 3 z dnia 14 lutego 2017 roku

  zawierającego  plan remontów na rok 2017

Zmiana terminu dyżuru członka Rady Nadzorczej w lutym 2017 Dodano: wtorek, 7.02.2017

  Informujemy, że w lutym 2017 roku dyżur członka Rady Nadzorczej

wyjątkowo  odbędzie się we wtorek 14 lutego w godzinach od 1530 do 1630.

 

Informacja o przeprowadzonych licytacjach zadłużonych mieszkań Dodano: czwartek, 26.01.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca informuje, że w 2016 roku zostały sprzedane w drodze egzekucji komorniczej trzy zadłużone lokale mieszkalne.

Skuteczne licytacje zostały przeprowadzone z lokali przy ul. Lubartowskiej 64 , Zana 62 i  Zana 52.

Mieszkanie przy ul. Narutowicza 16/18  zostało sprzedane przez dłużniczkę, za zgodą Spółdzielni i komornika, na dzień przed planowaną licytacją.

Istnieje zatem możliwość negocjacji w kwestii zbycia zadłużonego lokalu, nawet w trakcie rozpoczętego procesu windykacji komorniczej . Spółdzielnia przygotowuje obecnie kolejne wnioski do licytacji zadłużonych  lokali w budynkach przy ul.:

 Bernardyńskiej 11, Kwiatowej 16, Nadbystrzyckiej 39  i  Środkowej 13.

 Przypominamy, że egzekucja z lokalu prowadząca do jego sprzedaży w drodze licytacji jest bardzo kosztownym rozwiązaniem problemu zadłużenia dla dotychczasowego właściciela. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 % wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, nie licząc znacznych wydatków gotówkowych oraz kosztów zastępstwa prawnego w egzekucji, które również obciążają dłużnika. Dłużnik po potrąceniu zaległości wobec Spółdzielni i innych wierzycieli oraz kosztów egzekucyjnych może otrzymać niewielką część wartości lokalu lub nie otrzymać jej wcale, jeżeli cena za sprzedane mieszkanie będzie niższa lub równa wysokości zadłużenia.