Kondolencje Dodano: wtorek, 28.07.2020

Panu Pawłowi Rusieckiemu,

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Lublinie

wyrazy szczerego i głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY

składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Lublinie.

 

 

Licytacja mieszkania Dodano: niedziela, 19.07.2020

OGŁOSZENIE O  LICYTACJI  LOKALU  MIESZKALNEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje o pierwszej licytacji nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 77 przy ul. Środkowej 13 o pow. użytkowej 53,16 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, dla którego Sąd Rejonowy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze  KW LU1I/00268845/9, położonego na 9 piętrze budynku, która odbędzie się w dniu  7 sierpnia 2020 roku o godz. 1000  w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód  mającego siedzibę przy ul. Wallenroda 4d w sali nr XIV.

Suma oszacowania wynosi 318 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi 238 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w  wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 31 860,00 zł. Rękojmię należy uiścić w gotówce w kancelarii komorniczej lub na konto komornika:  Bank  PEKAO  S.A.  Oddział w Lublinie  87 1240 5497 1111 0000 5004 9495 (w tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy KM 1371/18) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg tj. do dnia 6.08.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Kancelaria Komornicza Nr IX, Komornik mgr Jerzy Pietrasiuk w dni powszednie od godz. 730 do godz. 1530  ul. Chopina 25/36 w Lublinie, tel.81 532 60 61.

 

Informacja – godziny otwarcia kasy Dodano: czwartek, 25.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” informuje, że do czasu odwołania stanu epidemii, kasa jest czynna w godz. 10-12 poniedziałek-piątek. Okienko kasowe znajduje się przy drugich drzwiach wejściowych.

W przypadku kolejki prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów  – 1,5 do 2 m między osobami. Jednocześnie przypominamy, że w dobie pandemii najbezpieczniejszą formą płatności jest przelew internetowy ewentualnie płatność bezgotówkowa (karta płatnicza).