Przeglądy instalacji elektrycznych Dodano: środa, 2.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie zleci wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni.

Oferty z podaniem ceny za sprawdzenie jednej sztuki mieszkania, lokalu użytkowego, garażu, instalacji ogólnodostępnych (wlz, tablica, piwnica itp.), złącza instalacji odgromowej, w oparciu o zamieszczone poniżej załączniki należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 do dnia 15 października 2019 r. do godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Zasoby SM.

Informacje – tel. 606 806 300.

Harmonogram przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji i rządzeń gazowych – II termin 2019 Dodano: czwartek, 26.09.2019

W poniższym pliku przedstawiamy harmonogram przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń gazowych w SM Spółdzielca w 2019 r. – II termin.

Harmonogram

Przetarg na roboty remontowe Dodano: wtorek, 3.09.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 25
tel. 606 806 300, www.spoldzielca.com.pl
zaprasza firmy specjalistyczne do składania ofert na:

Remont tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym o pow. 32m2 w budynku przy ul. Gliniana 32 w Lublinie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie Spółdzielni i poniżej: