Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Dodano: poniedziałek, 12.01.2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca”  w Lublinie  zleci uproszczone

badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok

Oferty prosimy składać w siedzibie Spółdzielni:
ul. Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
do dnia 23.01.2015

Oferty na wykonanie prac remontowych w 2015 roku Dodano: piątek, 9.01.2015

 

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25

zaprasza do składania ofert na :

wykonanie prac remontowych w zasobach Spółdzielni w 2015 roku w zakresie :

                                                        1. roboty ogólnobudowlane
                                             2. dekarskie
                                             3. brukarskie
                                             4. elektryczne
                                             5. kominiarskie

Oferty z podanymi wartościami czynników cenotwórczych

należy składać w biurze Spółdzielni

do dnia 16 stycznia 2015 do godz. 14:00

 

NOWY ROK 2015 Dodano: poniedziałek, 29.12.2014

 

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy  Społdzielni Mieszkaniowej 

Spółdzielca 

składają Państwu serdeczne życzenia 

Szczęśliwego Nowego Roku