Informacja Dodano: środa, 29.05.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” informuje, że dnia 31 maja 2024 roku (piątek) będzie zamknięta. Za utrudnienia przepraszamy.

Walne 2024 Dodano: środa, 15.05.2024

Na podstawie przepisu art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm. ) oraz § 75 ust.1, § 71 ust. 2 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” w Lublinie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Porządek obrad w załączniku.

Organizacja Walnego Zgromadzenia S. M. „ Spółdzielca” w Lublinie dla członków posiadających tytuł prawny do lokalu w następujących budynkach:

Część I

10.06.2024   (poniedziałek) od godziny godz. 16.30

Dolna Panny Marii 53 i 59, Gminna 6, Narutowicza 16/18, 50 i 50A, Nowomiejska 16, 18, 20, 22 i 24,

Środkowa 1 i 13, Wschodnia  6 i 19, T. Zana 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68 i 72.

Część II

11.06.2024   (wtorek) od godziny godz. 16.30

Bernardyńska 11, Dulęby 9, Głęboka  3 i 5, Lubartowska 64, Nadbystrzycka 25 i 39, Niecała 13,

Nowomiejska 1, Ochotnicza 8, Słoneczna 12 i 12A, Strażacka 9, Szkolna 15, Zachodnia 1, 2, 4, 4A, 7   i 11.

Część III

12.06.2024   (środa) od godziny godz. 16.30

Boczna Siewnej 3 i 7, Czeska 12A i 14, M. Ćwiklińskiej 2, 3 i 4, Gliniana 15,17, 23 i 32, Głęboka 10/12, K. Junoszy 12 i 14, Kwiatowa 16, 17 i 23, Puławska 10, Skautów 11B, Snopkowska 12, Spacerowa 17.

W Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej (zgodnie z § 71 ust. 2 Statutu ) mogą uczestniczyć wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” osobiście lub przez pełnomocnika, zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo winno zawierać imię i nazwisko mocodawcy oraz pełnomocnika, a także datę jego udzielenia. Niezbędnym jest również wskazanie części oraz daty obrad Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik będzie reprezentował członka. Pełnomocnictwo nie może obejmować więcej niż jednej części obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik winien okazać się dowodem osobistym przed wydaniem mandatu w celu weryfikacji osoby pełnomocnika pod kątem wyeliminowania możliwości powtórnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w charakterze pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa jest do pobrania w biurze spółdzielni lub w wersji elektronicznej.

Członkowie mają prawo zgłaszać na piśmie projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia              I Części Walnego Zgromadzenia  Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. do dnia 24.05.2024 r. w siedzibie Spółdzielni.

Projekt uchwały zgłaszanej przez członka Spółdzielni musi być poparty poprzez jego podpisanie przez co najmniej 10 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA”.

Członek ma prawo zgłaszać poprawki do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem I Części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej, tj. do dnia 06.06.2024 r.

Materiały sprawozdawcze oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wyłożone będą w biurze Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25. Członkowie SM Spółdzielca mogą zapoznawać się z nimi od dnia 27.05.2024 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00. Materiały sprawozdawcze są również dostępne w zakładce „Dokumenty – Sprawozdania” a projekty uchwał tutaj: I Część, II Część, III Część.

Przypomina się o obowiązku posiadania ważnego dokumentu tożsamości, a w przypadku pełnomocników także pełnomocnictwa potwierdzającego ich umocowanie. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Mandaty będą wydawane członkom spółdzielni i ich pełnomocnikom w dniu zebrania od godziny 15.30.

Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: poniedziałek, 13.05.2024

W dniu 14.05.2024 r. (wtorek ) członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie będzie pełnił dyżur w godz. 15:30-16:30, w siedzibie Spółdzielni.