Przetarg na roboty budowlane Dodano: czwartek, 2.03.2017

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25

 zaprasza firmy  z Lublina

do składania ofert  na :

 Remont elewacji -  5 300 m2 w  budynku  ul. Głęboka 10/12 w tym docieplenie 1100 m2

 Remont balkonów -  388m2

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie Spółdzielni

w cenie 50 zł brutto.

Oferty należy składać do dnia

 10. 03.2017 r. do godz. 12.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość

unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Plan remontów SM Spółdzielca na rok 2017 Dodano: czwartek, 16.02.2017

W poniższym linku zamieszczamy  treść załącznika do uchwały

Rady Nadzorczej SM Spółdzielca nr 3 z dnia 14 lutego 2017 roku

  zawierającego  plan remontów na rok 2017

Zmiana terminu dyżuru członka Rady Nadzorczej w lutym 2017 Dodano: wtorek, 7.02.2017

  Informujemy, że w lutym 2017 roku dyżur członka Rady Nadzorczej

wyjątkowo  odbędzie się we wtorek 14 lutego w godzinach od 1530 do 1630.