wakacyjna zmiana godzin pracy we wtorki i piątki Dodano: poniedziałek, 4.07.2016

Informujemy, że w wakacje od 8  lipca do 26  sierpnia 

 ulegają zmianie godziny pracy w biurze SM Spółdzielca.

We wtorki jesteśmy do Państwa dyspozycji od godz. 7:00 – 17:00

piątki pracujemy od 7:00-13:00 

w dni pozostałe tj. poniedziałki,środy i czwartki godziny pracy pozostają

bez zmian tj. od 7:00 do 15:00 

Dyżur techniczny od 15:00 po południu do 7:00 rano i w dni wolne Dodano: wtorek, 28.06.2016

Informujemy, że  Zarząd Spółdzielni w celu ułatwienia mieszkańcom usuwania awarii elektrycznych i wodno -kanalizacyjnych  w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dni wolne od pracy  wprowadza dyżur firmy zewnętrznej INWESTRPROJEKTDZWIG

Informujemy, że  usunięcie awarii dotyczącej części wspólnej budynku

 będzie dla mieszkańca bezpłatne .

Usunięcie awarii  dotyczacej danego mieszkania będzie

płatne  gotówką monterowi po usunięciu awarii .

ryczałtowa opłata  za interwencję ekipy pogotowaia technicznego w obrębie jednego lokalu mieszkalnego wynosi  :

elektrycznego :     66 zł  brutto  plus koszt zużytych materiałów

wodno-kanalizacyjnego:    85 zł brutto plus koszt zużytych  materiałów

Dyspozytor przyjmujący zlecenie poinformuje dzwoniącego czy usunięcię awarii będzie płatne czy  koszty poniesie Spółdzielnia

Telefony do zgłoszenia awarii

 9471,    81 526 20 00,   81 528 04 10 ,     669 999 465. 

WALNE ZGROMADZENIE 2016 Dodano: czwartek, 16.06.2016

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku odbyła się ostatnia, III część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Spółdzielca”. We wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 1314, 15,  czerwca udział wzięło 64  Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 63  Członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu w sposób następujący:

Prezes Zarządu Wojciech Bartłomiejczyk

uzyskał 59  głosów  poparcia, 4  głosy przeciw,

Członek Zarządu – Główna Księgowa Agnieszka Łukaszczyk

uzyskała 61 głosów poparcia, 2 głosy przeciw.

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków SM Społdzielca dokonało wyboru uzypełniającego członka Rady Nadzorczej

Członkiem Rady Nadzorczej został

Janusz Maruszak  z  osiedla Zana ,

który uzyskał łącznie 58 głosów poparcia