WALNE ZGROMADZENIE 2016 Dodano: czwartek, 16.06.2016

Zarząd Spółdzielni informuje, że w dniu 15 czerwca 2016 roku odbyła się ostatnia, III część Walnego Zgromadzenia Członków SM „Spółdzielca”. We wszystkich trzech częściach Walnego Zgromadzenia w dniach 1314, 15,  czerwca udział wzięło 64  Członków Spółdzielni uprawnionych do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 63  Członków Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu w sposób następujący:

Prezes Zarządu Wojciech Bartłomiejczyk

uzyskał 59  głosów  poparcia, 4  głosy przeciw,

Członek Zarządu – Główna Księgowa Agnieszka Łukaszczyk

uzyskała 61 głosów poparcia, 2 głosy przeciw.

Informujemy, że Walne Zgromadzenie Członków SM Społdzielca dokonało wyboru uzypełniającego członka Rady Nadzorczej

Członkiem Rady Nadzorczej został

Janusz Maruszak  z  osiedla Zana ,

który uzyskał łącznie 58 głosów poparcia

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej Dodano:

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25

zaprasza do składania ofert na :

wykonanie prac remontowych w zasobach Spółdzielni polegających na :

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku 

  przy ulicy   Junoszy  12  (22 mieszkania) 

Zainteresowanych wykonawców  zapraszamy do składania ofert  do dnia

28  czerwca  2016  do godz. 14.

zakres  robót do odbioru w siedzibie Spółdzielni ul. Nadbystrzycka 25, tel.  81 532 80 81 

i tutaj:

specyfikacja prac

WALNE ZGROMADZENIE SM SPÓŁDZIELCA 2016 Dodano: poniedziałek, 30.05.2016

 Rada Nadzorcza i Zarząd informują, że Walne Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca”

odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul.Nadbystrzyckiej 25 w Lublinie,

w trzech częściach w następujących terminach:

- część I  13.06.2016 r. (poniedziałek) o godz. 16:30

Zana 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68 i 72, Nowomiejska 16, 18, 20, 22 i 24, Dolna Panny Marii 53, Gminna 6, Narutowicza 16/18, 50 i 50A, Środkowa 1 i 13, Wschodnia 6 i 19, Członkowie oczekujący

- część II  14.06.2016 r. (wtorek) o godz. 16:30

Nadbystrzycka 25 i 39, Nowomiejska 1,  Zachodnia 1, 2, 4, 4a, 7 i 11, Słoneczna 12 i 12a, Głęboka 3 i 5, Strażacka 9, Ochotnicza 8, Dulęby 9, Lubartowska 64, Szkolna 15, Bernardyńska 11, Niecała 13

- część III  15.06.2016 r.  (środa) o godz. 16:30

Ćwiklińskiej 2, 3 i 4, Junoszy 12 i 14, Puławska 10, Skautów 11B, Snopkowska 12, Boczna Siewnej 3 i 7, Gliniana 15, 17, 23 i 32, Głeboka 10-12, Kwiatowa 16, 17 i 23,  Czeska 14 i 12a, Spacerowa 17.

Porządek obrad:

pliki do pobrania

Część I-II

Część III

Treść uchwał nad którymi odbędą się głosowania na Walnym Zgromadzeniu:

pliki do pobrania

Uchwały I  część

Uchwały II część

Uchwały III część

Ogłoszenie wyników głosowań nad uchwałami nastąpi na części III w dniu 13.06.2016 r. Materiały na Walne Zgromadzenie SM „Spółdzielca” będą wyłożone  do wglądu od dnia 30 maja 2016 r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w sekretariacie i pokoju nr 4 w następujących godzinach:

- poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7:00 do 14:30

- wtorek od 9:00 do 16:30.

Sprawozdanie Zarządu , Rady Nadzorczej i Finansowe dostępne są na stronie internetowej

w zakładce  ”sprawozdania”