e-BOK

Witamy w elektronicznym biurze obsługi klienta. Aplikacja ta umożliwia, za pośrednictwem internetu, podgląd konta opłat eksploatacyjnych:

– bieżące saldo,

– historia kartoteki (wpłaty, obciążenia, rozliczenia),

– składniki bieżących opłat,

-historia wskazań wodomierzy,

Do obsługi niezbędny jest identyfikator i hasło. Podstawowe zasady  przyznawania hasła opisują poniższe punkty:

  1. Hasło dostępu otrzymuje tylko i wyłącznie właściciel lokalu. Otrzymane hasło jest hasłem startowym-jednorazowym, przy pierwszym logowaniu aplikacja wymusza zmianę hasła użytkownika.
  2. W przypadku utraty hasła generacja nowego odbywa się na pisemny wniosek użytkownika (wzór do pobrania).
  3. W przypadku zmiany właściciela stare hasło jest blokowane a nowy użytkownik otrzymuje swoje.
  4. Pięciokrotne błędne logowanie blokuje konto. Wymagany wtedy jest pisemny wniosek o wydanie nowego hasła (wzór do pobrania).

Identyfikator jest tożsamy z nazwą użytkownika.

Każde mieszkanie, garaż czy lokalu usługowy to odrębne konto w e-BOK, a więc odrębny identyfikator i hasło.

Uwagi prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:

ksiegowosc@spoldzielca.com.pl

czlm@spoldzielca.com.pl.

 

Logowanie do e-BOK