Monitoring

W Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca monitoringiem wizyjnym obejmowane są budynki i ich otoczenie, kabiny wind, klatki schodowe, na wniosek większości właścicieli mieszkań. W celu wykonania instalacji monitoringu na klatce schodowej lub przed wejściem do budynku należy złożyć w biurze Spółdzielni pismo poparte podpisami większości właścicieli.

Zgodnie z treścią art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str.1) (zm. Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) SM Spółdzielca jako administrator danych osobowych gromadzonych przez system monitoringu jest jedynym posiadaczem tych danych i nie może ich udostępniać osobom innym niż te których te dane dotyczą.

Dostęp do danych może mieć jedynie firma upoważniona przez Spółdzielnię na podstawie zawartej umowy obsługi systemu monitoringu to jest do przeglądania, zgrywania i analizy danych zawartych w nagraniach.

Poniżej zamieszczamy

Instrukcję funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM Spółdzielca

oraz wniosek o zabezpieczenie danych w wypadku zaistnienia szkody w obiekcie monitorowanym