Sprawozdania

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2018:

 

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2017:

 

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2016

  1. Sprawozdania finansowe
  2. Sprawozdanie Zarządu
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej