Sprawozdania

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2023:

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2022:

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2021:

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2020: