Sprawozdania

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2018:

 

Sprawozdania SM Spółdzielca za rok 2017: