Oferty pracy

specjalista ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi

 

liczba stanowisk :1 miejsce

wymiar etatu: 1 etat

miejsce pracy: Lublin

składanie ofert w postaci CV do 23 marca 2023 roku

 

Osoba na tym stanowisku będzie się zajmować:

 • obsługą mieszkańców spółdzielni (bezpośrednio, telefonicznie, w terenie, poprzez narzędzia komunikacji elektronicznej, prowadzenie korespondencji, sprawne reagowanie na zgłoszenia i interwencje mieszkańców);
 • weryfikacją i sprawowaniem nadzoru nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków; prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w tym wynikającej z prawa budowalnego; udział w przeprowadzanych przeglądach budynków;
 • prowadzeniem spraw w zakresie umów najmu lokali użytkowych, wykonywaniem odczytów, usuwaniem awarii, utrzymaniem porządku wokół i wewnątrz budynków;
 • przeprowadzanie bieżących analiz dotyczących min. zużycia ciepła, wody na poszczególnych budynkach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe; preferowane w zakresie budownictwa lub inżynieria środowiskowa ze specjalnością sanitarną;
 • prawo jazdy kat. B;
 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętności interpersonalne w celu prawidłowego komunikowania się, rozwiązywania problemów i konfliktów;

 

Warunki pracy:

 • praca administracyjno-biurowa z koniecznością poruszania się po terenie miasta;   praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca z klientem;
 • umowa o pracę na 1 etat,  na 3 miesięczny okres próbny;
 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym (godziny od 7:00 do 15:00 i od 9:00 do 17:00);
 • wynagrodzenie zasadnicze z premią uznaniową 4950,00 zł brutto miesięcznie;

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 • aplikując na stanowisko pracy nie zapomnij zawrzeć w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 • aplikując oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze;
 • prosimy o przesłanie CV na adres kadry@spoldzielca.com.pl lub osobiście w siedzibie          SM Spółdzielca przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w od poniedziałku do piątku w godzinach          od 8:00 do 14:00;
 • oferty zbieramy tylko do 23.03.2023 roku;
 • zwróć uwagę na wymagania i warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu                i rzetelnie oceń czy odpowiada ci taka praca;
 • oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zniszczymy po 3 miesiącach od zakończania naboru;

 

Przetwarzanie danych osobowych:

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE …. ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r. ) dalej RODO, informuję że:

– administratorem  danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 25,

 

– inspektor ochrony danych kontakt  tel. 815328081, e-mail sekretariat@spoldzielca.com.pl

 

Cel przetwarzania danych:

 

podanie danych osobowych od kandydatów do pracy w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru do pracy.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanej decyzji,        w tym nie będą polegać profilowaniu.