Polityka Cookies- „ciasteczek”

Ta strona wykorzystuje cookies – maA�e pliki tekstowe, ktA?re sA� umieszczone na komputerze, poprawiajA�ce uA?ytecznoA�A� strony.

CiasteczkaA�(ang.A�cookies) a�� niewielkie informacje tekstowe, wysyA�ane przez serwerA�A�i zapisywane po stronie uA?ytkownika (zazwyczaj na A�twardym dysku).

DomyA�lne parametry ciasteczek pozwalajA� na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, ktA?ry je utworzyA�. Ciasteczka sA� stosowane najczA�A�ciej w przypadku licznikA?w, sond, sklepA?w internetowych, stron wymagajA�cych logowania, reklam i do monitorowania aktywnoA�ci odwiedzajA�cych.

Ciasteczka mogA� zawieraA� rozmaite rodzaje informacji o uA?ytkowniku danej strony WWW i a�zhistoriia�? jego A�A�cznoA�ci z danA� stronA� (a wA�aA�ciwie serwerem). A�Zazwyczaj wykorzystywane sA� do automatycznego rozpoznawania danego uA?ytkownika przez serwer, dziA�ki czemu moA?e on wygenerowaA� przeznaczonA� dla niego stronA�. A�UmoA?liwia to tworzenie spersonalizowanych serwisA?w WWW, obsA�ugi logowania, a�zkoszykA?w zakupowycha�? w internetowych sklepach itp.

Zastosowanie ciasteczek do sond i licznikA?w internetowych wyglA�da nastA�pujA�co a�� serwer moA?e A�atwo sprawdziA�, czy z danego komputera oddano juA? gA�os lub teA? czy odwiedzono danA� stronA�, na tej podstawie wykonaA� odpowiednie operacje i wygenerowaA� dla uA?ytkownika zindywidualizowanA� treA�A� strony.

JeA?eli nie logujesz siA� na naszej stronie za pomocA� loginu i hasA�a , nie ryzukujesz ze informacje te mogA� byA� przekazane osobom niepowoA�anym. JeA?eli chcesz wyA�A�czyA� tA� informacjA� o cookies kliknij w link OK na gA�A?wnej A�stronieA�, informacja o cookies na naszej stronie wiA�cej sie nie pojawi…