Nowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych Dodano: środa, 23.06.2021

Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓŁDZIELCA” informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę nr 903/XXVIII/2021 o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych i zmianie sposobu naliczania tych opłat (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 2134).

Uchwała ta wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. i ustala stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej

– w wysokości miesięcznej 24,80 zł za każdą osobę zamieszkującą lokal przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych.

w wysokości miesięcznej 49,60 zł za każdą osobę przy braku segregacji.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Prezydent Miasta Lublin określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

– rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwolnione są z opłaty ponad kwotę 124,00 zł.

W związku z tym w najbliższych dniach otrzymacie Państwo naliczenia opłat za użytkowanie lokali, uwzględniające zmienione stawki za odbiór odpadów i zmieniony sposób ich naliczania.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele/użytkownicy lokali obowiązani są do przekazywania do Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca nowej DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI o rzeczywistej liczbie osób zamieszkujących lokal oraz o każdej zmianie tej liczby.

Deklarację można złożyć:

  1. Osobiście w budynku SM SPÓŁDZIELCA pok. nr 4; Lublin, ul. Nadbystrzycka 25
  2. Na adres pocztowy: SM SPÓŁDZIELCA 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 25
  3. Zrobić zdjęcie, zeskanować i wysłać na e-mail: czlm@spoldzielca.com.pl
  4. Zgłosić telefoniczne pod numerami telefonów

Dla osób niepełnosprawnych, przebywających na kwarantannie, szpitalu, długotrwale przebywających poza miejscem adresu nieruchomości, granicami kraju umożliwiamy zgłoszenie telefoniczne pod numerami telefonów ( upoważnienie pracownika SM Spółdzielca do wypełnienia deklaracji )

– do sekretariatu                   81 532 80 81 wewnętrzny 132          (rozmowa nagrywana)

– do działu członkowskiego   81 532 80 81 wewnętrzny 133          (rozmowa nagrywana)

Przygotuj odpowiedzi na pytania:

– Imię i Nazwisko zgłaszającego

– Adres nieruchomości

– Ilość Osób

– Numer telefonu w celu dwuetapowej weryfikacji

 

Druk nr ZC/1.1/2021/ Lublin

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI do pobrania doc., pdf

 

Dyżur Członka Rady Nadzorczej Dodano: piątek, 18.06.2021

W dniu 22.06.2021 r. ( wtorek ) członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Spółdzielca w Lublinie będzie prowadził dyżur telefoniczny w godz. 15:30-16:30 pod numerem tel. 572-740-217.

Informacja Dodano: środa, 2.06.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie

informuje, że dnia 4 czerwca 2021 r. (piątek) będzie nieczynna.