Przeglądy instalacji elektrycznych Dodano: środa, 2.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie zleci wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni.

Oferty z podaniem ceny za sprawdzenie jednej sztuki mieszkania, lokalu użytkowego, garażu, instalacji ogólnodostępnych (wlz, tablica, piwnica itp.), złącza instalacji odgromowej, w oparciu o zamieszczone poniżej załączniki należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 do dnia 15 października 2019 r. do godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Zasoby SM.

Informacje – tel. 606 806 300.