Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej Dodano: wtorek, 29.10.2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 listopada 2019 r. we wszystkich zasobach Spółdzielni – mieszkania, lokale, garaże, rozpocznie się obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej (zgodnie z Art. 62 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane).

Kontrolę przeprowadzi firma: „Kor-el Sp. z o.o.” – tel. kontaktowy 693 559 015. Pracownicy firmy posiadać będą upoważnienia wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Spółdzielca” w Lublinie.

W celu sprawnego przeprowadzenia przeglądu bardzo prosimy o obecność w wyznaczonych terminach.

Gdyby przegląd w w/w terminie nie był możliwy prosimy o PILNY kontakt telefoniczny bądź SMS w celu wyznaczenia innego terminu – tel. 693 559 015.

W przypadku nieudostępnienia mieszkania, lokalu lub garażu do przeglądu właściciel jest zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli na własny koszt i przekazania protokołu z kontroli do Administracji Spółdzielni  w terminie 30 dni od daty określonej w harmonogramie.

Harmonogram przeglądów – tutaj.

Przeglądy instalacji elektrycznych Dodano: środa, 2.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie zleci wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznych w zasobach Spółdzielni.

Oferty z podaniem ceny za sprawdzenie jednej sztuki mieszkania, lokalu użytkowego, garażu, instalacji ogólnodostępnych (wlz, tablica, piwnica itp.), złącza instalacji odgromowej, w oparciu o zamieszczone poniżej załączniki należy składać w biurze Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 do dnia 15 października 2019 r. do godz. 15:00. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  2. Zasoby SM.

Informacje – tel. 606 806 300.