Harmonogram przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji i rządzeń gazowych – II termin 2019 Dodano: czwartek, 26.09.2019

W poniższym pliku przedstawiamy harmonogram przeglądów przewodów kominowych oraz instalacji i urządzeń gazowych w SM Spółdzielca w 2019 r. – II termin.

Harmonogram

Przetarg na roboty remontowe Dodano: wtorek, 3.09.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 25
tel. 606 806 300, www.spoldzielca.com.pl
zaprasza firmy specjalistyczne do składania ofert na:

Remont tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym o pow. 32m2 w budynku przy ul. Gliniana 32 w Lublinie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie Spółdzielni i poniżej: