Przetarg na roboty remontowe Dodano: czwartek, 4.07.2019

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 25

zaprasza firmy specjalistyczne  do składania ofert na:

 

Remont tarasu o pow. 520 m2 i schodów oraz ścian, stropów, filarów ok. 809 m2

pod tarasem w budynkach przy ul. T. Zana 60 i 62 w Lublinie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie Spółdzielni lub w wersji elektronicznej tutaj.

Informacje pod nr tel.: 606 806 300.

Oferty należy składać do dnia 2.08.2019 r. do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu

bez podania przyczyn.

Wyniki Walnego Zgromadzenia S.M. Spółdzielca w 2019 r. Dodano:

W dniach 10 – 12 czerwca 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie S.M. Spółdzielca, które zatwierdziło wszystkie 8, objętych porządkiem obrad, uchwał.

Zarząd S.M. Spółdzielca otrzymał od Walnego Zgromadzenia absolutorium za 2018 r.

Szczegóły głosowań tutaj.