Walne Zgromadzenie SM Spółdzielca w 2019 r. Dodano: poniedziałek, 20.05.2019

Rada Nadzorcza i Zarząd informują,  że Walne Zgromadzenie

Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielca” w Lublinie

odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w Lublinie,

w trzech częściach w następujących terminach:

część I –  10.06.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30

Zana 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68 i 72, Nowomiejska 16, 18, 20, 22 i 24, Dolna Panny Marii 53

i 59, Gminna 6, Narutowicza 16/18, 50  i 50A, Środkowa 1 i 13, Wschodnia 6 i 19,

– część II – 11.06.2019 r. (wtorek) o godz. 16:30

Nadbystrzycka 25 i 39, Nowomiejska 1, Zachodnia 1, 2, 4, 4a, 7 i 11, Słoneczna 12 i 12a, Głęboka 3 i 5, Strażacka 9, Ochotnicza 8, Dulęby 9, Lubartowska 64, Szkolna 15, Bernardyńska 11, Niecała 13,

– część III – 12.06.2019 r. (środa) o godz. 16:30

Ćwiklińskiej 2, 3 i 4, Junoszy 12 i 14, Puławska 10, Skautów 11B, Snopkowska 12, Boczna Siewnej 3

i 7, Gliniana 15, 17, 23 i 32, Głęboka 10-12, Kwiatowa 16, 17 i 23, Czeska 14 i 12a, Spacerowa 17.

Porządek obrad:

Cześć I-II

Część III

Treść uchwał nad którymi odbędą się  głosowania na Walnym Zgromadzeniu:

Uchwały I części

Uchwały II części

Uchwały III części

Ogłoszenie wyników głosowań nad uchwałami nastąpi na części III w dniu 12.06.2019 r.

Materiały na Walne Zgromadzenie SM „Spółdzielca” będą wyłożone do wglądu

od dnia 27 maja 2019 r.

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w sekretariacie i pokoju nr 4 w następujących godzinach:

– poniedziałek, środa, czwartek i piątek od 7:00 do 14:30

– wtorek od 9:00 do 16:30.

Sprawozdanie Zarządu , Rady Nadzorczej i Finansowe dostępne są na stronie internetowej

w zakładce ”sprawozdania”