Przetarg na roboty remontowo-budowlane Dodano: piątek, 8.03.2019

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 25

Zaprasza firmy specjalistyczne  do składania ofert na:

Remont dwóch  tarasów nad pomieszczeniem ogrzewanym  o powierzchni łącznej ok. 30 m2 w budynku mieszkalnym przy

ul. Glinianej 32.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna  jest bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni lub drogą poczty elektronicznej .

Adres email: inb@spoldzielca.com.pl

Oferty należy składać do dnia 12. 04. 2019 r. do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.