Informacja Dodano: środa, 27.02.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Spółdzielca” w Lublinie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1/2019 Rady Nadzorczej SM Spółdzielca z 29.01.2019 r. wysyłka korespondencji na inny adres niż adres lokalu, na tzw. adres korespondencyjny, wiąże się z obciążeniem kosztami doręczenia korespondencji adresata. Aby korespondencja została dodatkowo wysłana należy wypełnić formularz ZC/9/2018 (dostępny również na stronie www.spoldzielca.com.pl w zakładce Do pobrania – formularze) z zaznaczeniem odpowiedniej opcji kosztowej i podpisany odesłać do Spółdzielni w dowolnej formie np. skan za pośrednictwem poczty elektronicznej: czlm@spoldzielca.com.pl, ksiegowosc@spoldzielca.com.pl.

Ponadto informujemy, że rozliczenia za rok 2018 i nowe opłaty eksploatacyjne obowiązujące od marca 2019 r. zostały dostarczone do skrzynek pocztowych zgodnie z adresami lokali. Powyższe informacje dostępne są również poprzez aplikację e-BOK.

Przetarg na roboty remontowo-budowlane Dodano: poniedziałek, 11.02.2019

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 25

Zaprasza firmy specjalistyczne  do składania ofert na:

 

Remont tarasu o pow. 275 m2 wraz ze schodami oraz elewacji ścian 317 m2

pod tarasem w budynkach przy ul. T. Zana 52 i 54 w Lublinie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w siedzibie Spółdzielni lub

elektronicznie  w  cenie  50 zł brutto.

Nr konta: 15 1050 1953 1000 0022 4267 6373

W tytule: specyfikacja Zana 52/54 oraz adres email.

Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu

bez podania przyczyn.