Przetarg na roboty remontowo-budowlane Dodano: poniedziałek, 14.01.2019

Przetarg na roboty remontowo-budowlane.

SM „Spółdzielca” z siedzibą w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 25,

Zaprasza firmy specjalistyczne z Lubelszczyzny do składania ofert na remonty:

  • Tarasu nad garażami: 275 m2
  • Schodów : 5 szt
  • Elewacji ścian garażowy i słupów: 317 m2
  • Stropów i podciągów pod tarasem: 255 m2

w budynkach przy ul. T. Zana 52 i 54 w Lublinie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępne są w siedzibie Spółdzielni w cenie 50 zł brutto.

Oferty należy składać do 08.02.2019 r do godz.12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.