Badanie sprawozdania finansowego za rok 2017 Dodano: środa, 10.01.2018

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa a�zSpA?A�dzielcaa�? A�w LublinieA�A�zleci uproszczone

badanieA�sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oferty prosimy skA�adaA� w siedzibie SpA?A�dzielni:
ul. Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
do dnia 22.01.2018