GA�osujmy na BudA?et Obywatelski dla mieszkaA�cA?w SM SpA?A�dzielca !!! Dodano: środa, 27.09.2017

A� A�OGA?OSZENIE A�A�!!!

A�Administracja SM a�zSpA?A�dzielcaa�? informuje, A?e w ramach budA?etu obywatelskiego na rok 2018 zgA�oszono dwa projekty istotne dla naszych mieszkaA�cA?w w rejonie ul. Zachodniej , Nadbystrzyckiej oraz osiedla Zana -Nowomiejska

A�projekt duA?y:

D-29A� A�A�a�z Plac zabaw dla maA�ego, siA�ownia dla duA?ego-utworzenie placu zabaw i siA�owni przy maA�ym wA�wozie (ul. Zana)a�?

projekt zgA�oszony przez mieszkankA� osiedla Zana, ktA?ra tak go opisuje:

Projekt adresowany jest do osA?b dorosA�ych oraz dzieci. Ma na celu zdobycie funduszy na zaA�oA?enie nowego placu zabaw oraz siA�owni na A�wieA?ym powietrzu dla dzieci i osA?b dorosA�ych. W otoczeniu bA�dA� znajdowaA� siA� A�awki. CaA�oA�A� przedsiA�wziA�cia bA�dzie ogrodzona. Plac zabaw i siA�ownia bA�dA� znajdowaA�y siA� przy maA�ym wA�wozie, w okolicy budynkA?w przy ulicy Zana. Obecny plac jest zniszczony, stary oraz ubogi w akcesoria dla dzieci. SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa nie ma funduszy, aby nas wesprzeA�. Jako jedna z rodzicA?w dzieci mieszkajA�cych na tym terenie proszA� o PaA�stwa gA�osy. ZaleA?y mi na tym, aby nasze dzieci miaA�y bezpieczne miejsce do zabaw. SiA�ownia dla dorosA�ych bA�dzie sprzyjaA�a poprawie kondycji fizycznej mieszkaA�cA?w. Spotykanie siA� rodzin z dzieA�mi na placu zabaw sprzyjaA� bA�dzie lokalnej integracji. UwaA?am, A?e kaA?de osiedle powinno mieA� bezpieczny i atrakcyjny plac zabaw. Prosimy o wsparcie!

projekt maA�y:

M-21 A�A�a�zWzrost komfortu i poczucia estetyki mieszkaA�cA?w ulicy Zachodniej w Lublinie poprzez remont chodnikA?wa�?

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni chodnikA?w na kostkA� brukowA� po obu stronach ulicy Zachodniej w Lublinie, na odcinku od ulicy Nadbystrzyckiej do ulicy Chmielewskiego. W chwili obecnej nawierzchnia chodnikA?w przy ulicy Zachodniej w Lublinie wykonana jest z betonowych pA�yt chodnikowych 35×35 cm, ktA?re w wiA�kszoA�ci sA� poA�amane, powykrzywiane oraz niestabilne. Chodniki zostaA�y wykonane w tym miejscu w latach 70-tych dwudziestego wieku i od tego momentu nie byA�o tu przeprowadzonych powaA?niejszych prac remontowych. Nie bez znaczenia jest rA?wnieA? dostosowanie chodnikA?w dla osA?b o ograniczonej sprawnoA�ci ruchowej poprzez obniA?enie krawA�A?nikA?w w miejscach gdzie chodniki przecinajA� siA� z poprzecznymi przejazdami. Dodatkowo w ramach wymiany chodnikA?w powinna zostaA� uporzA�dkowana kwestia parkowania poprzez wyznaczenie innym kolorem kostki miejsc do parkowania na czA�A�ciach chodnikA?w, na ktA?rych parkujA� samochody.

GA�os na jeden projekt maA�y i jeden duA?yA� moA?e oddaA� osoba zameldowana w Lublinie po podaniu nr PESEL za poA�rednictwem strony:

https://obywatelski.lublin.euA� w zakA�adce a�zo budA?eciea�? moA?na pobraA� kartA� do gA�osowania dla osoby nie korzystajA�cej z komputera i zA�oA?yA� w biurze obsA�ugi klienta UM Lublin

A�NajbliA?szy dla nas punkt znajduje siA� przy ul. FilaretA?w 44.

GA?OSOWAA� MOA�NA DO 10 PAA?DZIERNIKA !!!