Lokal w centrum do wynajA�cia Dodano: środa, 23.08.2017

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa SpA?A�dzielca w LublinieA�A�

informuje, A?e posiada do wynajA�ciaA�A�lokal uA?ytkowy

poA�oA?ony w Lublinie,A�przy ul. Narutowicza 50 , o pow. 172 m2.

A�Poprzednio mieA�ciA� siA� tam OddziaA� Banku AslA�skiego

A�.

Informacje na temat lokalu oraz A�treA�A� wzoru umowy najmu dostA�pne sA�

w siedzibie SpA?A�dzielni Mieszkaniowej

A�przy ul. Nadbystrzyckiej 25 A� od poniedziaA�ku do piA�tku

w godzinachA�od 9:00 do 14:00.


Likwidacja oddziaA�u Banku AslA�skiego przy ul. Narutowicza 50 Dodano:

W zwiA�zku z likwidacjA� oddziaA�u Banku AslA�skiego przy ul. Narutowicza 50

opA�at eksploatacyjnych bez prowizji moA?na dokonywaA� w oddziaA�ach Banku AslA�skiego

przy ul. Obywatelskiej 39 oraz A�Zana 39

oraz w Banku Zachodnim WBK przy ul. GA�A�bokiej 10

Biuro SpA?A�dzielni bA�dzie nieczynne we wtorek 2 stycznia 2018 Dodano: piątek, 11.08.2017

Informujemy, A?e A�we wtorekA�A�2 stycznia 2018A�roku biuro SpA?A�dzielni bA�dzie nieczynne.

BA�dzie to dzieA� wolny za A�wiA�to przypadajA�ce w sobotA� 6 stycznia 2018 roku.

Zapraszamy A�w A�rodA�A� 3 stycznia 2018 r.

Przepraszamy za utrudnienia