Wybory do Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020 Dodano: poniedziałek, 19.06.2017

Walne Zgromadzenie SpA?A�dzielni Mieszkaniowej A�SpA?A�dzielcaA� w Lublinie,

ktA?re odbyA�o siA� w dniachA�12-14.06.2017 A�roku dokonaA�o wyboru nowej

Rady Nadzorczej A�kadencjiA�2017-2020.

CzA�onkami Rady Nadzorczej, uzyskujA�c poniA?ej wymienionA� liczbA� gA�osA?w zostali:

  1. MieczysA�aw Augustowski – A�36
  2. Joanna Choina Kwiatkowska – A�50
  3. Grzegorz Dobosz A�- A�47
  4. Jakub Krawczyk A�A� 48
  5. Tadeusz A?oboda A� 35
  6. Janusz Maruszak – 36
  7. PaweA� OgA?rek A�- 56
  8. Andrzej Perehubka A� 37
  9. PaweA� Rusiecki A�- 48

SkA�ad nowej Rady Nadzorczej kadencji 2017-2020

z podaniem funkcji peA�nionych przez poszczegA?lnych czA�onkA?w zostanie podany po ukonstytuowaniu siA� A�Rady.

Absolutorium dla ZarzA�du SM SpA?A�dzielca Dodano:

ZarzA�d SpA?A�dzielni informuje, A?e w dniuA�14 czerwca 2017 rokuA�odbyA�a siA� ostatnia,A�III czA�A�A� Walnego Zgromadzenia CzA�onkA?w SM „SpA?A�dzielca”. We wszystkich trzech czA�A�ciach Walnego Zgromadzenia w dniachA�12, 13,14 czerwcaA�udziaA� wziA�A�o 69A�CzA�onkA?w uprawnionych do gA�osowania. W gA�osowaniu wziA�A�o udziaA�A�59A�A�czA�onkA?w SpA?A�dzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliA�o absolutorium dla ZarzA�du w sposA?b nastA�pujA�cy:

Prezes ZarzA�du Wojciech BartA�omiejczyk

uzyskaA� 51A�gA�osA?w poparcia,A�7A�A�gA�osA?w przeciw,

CzA�onek ZarzA�du – GA�A?wna KsiA�gowa Agnieszka A?ukaszczyk

uzyskaA�a 54A�gA�osA?w poparcia,A�4A�gA�osA?w przeciw.

SpA?A�dzielnia nieczynna w piA�tek 16 czerwca Dodano: środa, 14.06.2017

Informujemy, A?e A�w piA�tek 16 czerwca 2017 roku biuro SpA?A�dzielni bA�dzie nieczynne.

Zapraszamy A�w poniedziaA�ek 19 czerwca.A�

Przepraszamy za utrudnienia