Walne Zgromadzenie SM SpA?A�dzielca 2017 Dodano: czwartek, 4.05.2017

A�Rada Nadzorcza i ZarzA�d informujA�,A�A?e Walne Zgromadzenie

SpA?A�dzielni Mieszkaniowej „SpA?A�dzielca”

odbA�dzie siA� w siedzibie SpA?A�dzielni przyA�ul.Nadbystrzyckiej 25A�w Lublinie,

w trzech czA�A�ciach w nastA�pujA�cych terminach:

A�czA�A�A� IA�A�12.06.2017 r. (poniedziaA�ek) o godz. 16:30

Zana 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68 i 72, Nowomiejska 16, 18, 20, 22 i 24, Dolna Panny Marii 53, Gminna 6, Narutowicza 16/18, 50 i 50A, Asrodkowa 1 i 13, Wschodnia 6 i 19, CzA�onkowie oczekujA�cy

– czA�A�A� IIA�A�13.06.2017 r. (wtorek) o godz. 16:30

Nadbystrzycka 25 i 39, Nowomiejska 1, A�Zachodnia 1, 2, 4, 4a, 7 i 11, SA�oneczna 12 i 12a, GA�A�boka 3 i 5, StraA?acka 9, Ochotnicza 8, DulA�by 9, Lubartowska 64, Szkolna 15, BernardyA�ska 11, NiecaA�a 13

– czA�A�A� IIIA�A�14.06.2017 r. A�(A�roda) o godz. 16:30

A�wikliA�skiej 2, 3 i 4, Junoszy 12 i 14, PuA�awska 10, SkautA?w 11B, Snopkowska 12, Boczna Siewnej 3 i 7, Gliniana 15, 17, 23 i 32, GA�A�boka 10-12, Kwiatowa 16, 17 i 23, A�Czeska 14 i 12a, Spacerowa 17.

PorzA�dek obradA�

pliki do pobrania

CzA�A�A� I-II

CzA�A�A� IIIA�A�

TreA�A� uchwaA�A�nad ktA?rymi odbA�dA� siA� gA�osowania na Walnym Zgromadzeniu:

pliki do pobrania

UchwaA�y I A�czA�A�A�

UchwaA�y II czA�A�A�

UchwaA�y III czA�A�A�

zmiany do statutu

OgA�oszenie wynikA?w gA�osowaA�A�nad uchwaA�ami nastA�pi naA�czA�A�ci III w dniu 14.06.2017 r.

MateriaA�y na Walne Zgromadzenie SM „SpA?A�dzielca” bA�dA� wyA�oA?one A�do wglA�du

od dniaA�22 maja 2017 r.

A�w siedzibie SpA?A�dzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w sekretariacie i pokoju nr 4 w nastA�pujA�cych godzinach:

– poniedziaA�ek, A�roda, czwartek i piA�tek od 7:00 do 14:30

– wtorek od 9:00 do 16:30.

Sprawozdanie ZarzA�du , Rady Nadzorczej i FinansoweA�dostA�pne sA� na stronie internetowej

w zakA�adceA�A�”sprawozdania”