Informacja o przeprowadzonych licytacjach zadA�uA?onych mieszkaA� Dodano: czwartek, 26.01.2017

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa SpA?A�dzielca informuje, A?e w 2016 roku zostaA�y sprzedane w drodze egzekucji komorniczej trzy zadA�uA?one lokale mieszkalne.

Skuteczne licytacje zostaA�y przeprowadzone z lokali przy ul. Lubartowskiej 64 , Zana 62 i A�Zana 52.

Mieszkanie przy ul. Narutowicza 16/18 A�zostaA�o sprzedane przez dA�uA?niczkA�, za zgodA� SpA?A�dzielni i komornika, na dzieA� przed planowanA� licytacjA�.

Istnieje zatem moA?liwoA�A� negocjacji w kwestii zbycia zadA�uA?onego lokalu, nawet w trakcie rozpoczA�tego procesu windykacji komorniczej . SpA?A�dzielnia przygotowuje obecnie kolejne wnioski do licytacji zadA�uA?onych A�lokali w budynkachA�przy ul.:

A�BernardyA�skiej 11, Kwiatowej 16, Nadbystrzyckiej 39 A�i A�Asrodkowej 13.

A�Przypominamy, A?e egzekucja z lokalu prowadzA�ca do jego sprzedaA?y w drodze licytacji jest bardzo kosztownym rozwiA�zaniem problemu zadA�uA?enia dla dotychczasowego wA�aA�ciciela. W sprawach o egzekucjA� A�wiadczeA� pieniA�A?nych komornik pobiera od dA�uA?nika opA�atA� stosunkowA� w wysokoA�ci 15 % wartoA�ci wyegzekwowanego A�wiadczenia, jednak nie niA?szej niA? 1/10 i nie wyA?szej niA? trzydziestokrotna wysokoA�A� przeciA�tnego wynagrodzenia miesiA�cznego, nie liczA�c znacznych wydatkA?w gotA?wkowych oraz kosztA?w zastA�pstwa prawnego w egzekucji, ktA?re rA?wnieA? obciA�A?ajA� dA�uA?nika. DA�uA?nik po potrA�ceniu zalegA�oA�ci wobec SpA?A�dzielni i innych wierzycieli oraz kosztA?w egzekucyjnych moA?e otrzymaA� niewielkA� czA�A�A� wartoA�ci lokalu lub nie otrzymaA� jej wcale, jeA?eli cena za sprzedane mieszkanie bA�dzie niA?sza lub rA?wna wysokoA�ci zadA�uA?enia.

Badanie bilansu za rok 2016 Dodano: środa, 11.01.2017

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa a�zSpA?A�dzielcaa�? A�w LublinieA�A�zleci uproszczone

badanieA�sprawozdania finansowego za 2016 rok

Oferty prosimy skA�adaA� w siedzibie SpA?A�dzielni:
ul. Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
do dnia 25.01.2017