LICYTACJA LOKALU UA�YTKOWEGO Dodano: piątek, 26.02.2016

SM SpA?A�dzielca informuje o A�licytacji lokalu uA?ytkowego poA�oA?onego

w budynku przy ul. Zana 62.

SzczegA?A�y w zaA�A�czniku dostA�pnym poniA?ej

Licytacja lokalu przy ul. Zana 62A�

PLAN REMONTA�W 2016 Dodano: czwartek, 25.02.2016

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 23 lutego 2016

zatwierdzony zostaA� plan remontA?w SM SpA?A�dzielca na rok 2016.

Plik do pobrania

Plan RemontA?w 2016A�

Przetarg ustny na najem lokalu uA?ytkowego przy ul. GA�A�bokiej 3 Dodano: środa, 17.02.2016

 

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa SpA?A�dzielca w Lublinie dziaA�ajA�c jako Organizator aukcji ogA�asza, A?e w dniu 29 lutego 2016r o godzinie 13;30 w siedzibie SpA?A�dzielni A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� przy ul. Nadbystrzyckiej 25, A� A� 20 a�� 618 A� Lublin odbA�dzie siA� aukcja (przetarg ustny) ktA?rej przedmiotem bA�dzie prawo do zawarcia umowy najmu lokalu uA?ytkowego nr 1 poA�oA?onego w Lublinie,A�przy ul. GA�A�bokiej 3, o pow. 125,73 m2.

Przetarg wygrywa oferent proponujA�cy najwyA?szA� stawkA� czynszu. Cena wywoA�awcza wynosi netto 34,00 zA�/m2 . Informacje na temat lokalu, do ktA?rego prawo do zawarcia umowy najmu stanowi przedmiot aukcji, treA�A� wzoru umowy najmu oraz warunki aukcji dostA�pne sA� w siedzibie SpA?A�dzielni Mieszkaniowej od poniedziaA�ku do piA�tku

w godzinach od 9:00 do 14:00.

A�lub do pobrania :

warunki aukcji na najem lokalu i oA�wiadczenie o zapoznaniu siA� z warunkami (pdf)

wzA?r umowy i protokA?A� przekazania lokaluA�.pdf

Organizator aukcji zastrzega sobie prawo zmiany lub odwoA�ania niniejszego

ogA�oszenia oraz warunkA?w aukcji.

A�