Zmiana godzin pracy biura SpA?A�dzielni w wakacje Dodano: wtorek, 30.06.2015

Informujemy, A?e w wakacje, to jest wA�lipcu i sierpniu ulegajA� zmianie godziny pracy w biurze SM SpA?A�dzielca.

We wtorkiA�jesteA�my do PaA�stwa dyspozycji od godz. 7:00 – 17:00

w piA�tkiA�pracujemy od 7:00-13:00

Walne Zgromadzenie CzA�onkA?w SpA?A�dzielni w 2015 roku zostaA�o zakoA�czone Dodano: piątek, 12.06.2015

ZarzA�d SpA?A�dzielni informuje, A?e w dniuA�11 A�czerwca 2015 rokuA�odbyA�a siA� ostatnia,A�III czA�A�A� Walnego Zgromadzenia CzA�onkA?w SM „SpA?A�dzielca”. We wszystkich trzech czA�A�ciach Walnego Zgromadzenia w dniach 9,A�10, 11, A�czerwcaA�udziaA� wziA�A�o 81A�A�CzA�onkA?w SpA?A�dzielni uprawnionych do gA�osowania. W gA�osowaniu wziA�A�o udziaA�A�74A�A�CzA�onkA?w SpA?A�dzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliA�o absolutorium dla ZarzA�du w sposA?b nastA�pujA�cy:

Prezes ZarzA�du Wojciech BartA�omiejczyk

uzyskaA� 64A�A�gA�osy A�poparcia,A�8 A�gA�osA?w przeciw,

CzA�onek ZarzA�du – GA�A?wna KsiA�gowa Agnieszka A?ukaszczyk

uzyskaA�aA�71A�gA�osA?w poparcia,A�1A�gA�os przeciw.

W piątek 5 czerwca biuro Spółdzielni nie będzie czynne Dodano: środa, 3.06.2015