WALNE ZGROMADZENIE CZA?ONKA�W 2015 Dodano: piątek, 22.05.2015

A�Rada Nadzorcza i ZarzA�d informujA�,A�A?e Walne Zgromadzenie

SpA?A�dzielni Mieszkaniowej „SpA?A�dzielca”

odbA�dzie siA� w siedzibie SpA?A�dzielni przyA�ul.Nadbystrzyckiej 25A�w Lublinie,

w trzech czA�A�ciach w nastA�pujA�cych terminach:

– czA�A�A� I A� 9.06.2015 r. (wtorek) o godz. 16:30

Zana 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68 i 72, Nowomiejska 16, 18, 20, 22 i 24, Dolna Panny Marii 53, Gminna 6, Narutowicza 16/18, 50 i 50A, Asrodkowa 1 i 13, Wschodnia 6 i 19, CzA�onkowie oczekujA�cy

– czA�A�A� II A�10.06.2015 r. (A�roda) o godz. 16:30

Nadbystrzycka 25 i 39, Nowomiejska 1, A�Zachodnia 1, 2, 4, 4a, 7 i 11, SA�oneczna 12 i 12a, GA�A�boka 3 i 5, StraA?acka 9, Ochotnicza 8, DulA�by 9, Lubartowska 64, Szkolna 15, BernardyA�ska 11, NiecaA�a 13

– czA�A�A� III A�11.06.2014 r. A�(czwartek) o godz. 16:30

A�wikliA�skiej 2, 3 i 4, Junoszy 12 i 14, PuA�awska 10, SkautA?w 11B, Snopkowska 12, Boczna Siewnej 3 i 7, Gliniana 15, 17, 23 i 32, GA�eboka 10-12, Kwiatowa 16, 17 i 23, A�Czeska 14 i 12a, Spacerowa 17.

PorzA�dek obrad:

pliki do pobrania

CzA�A�A� I-II

CzA�A�A� III

TreA�A� uchwaA�A�nad ktA?rymi odbA�dA� siA� gA�osowania na Walnym Zgromadzeniu:

pliki do pobrania

UchwaA�y I A�czA�A�A�

UchwaA�y II czA�A�A�

UchwaA�y III czA�A�A�

OgA�oszenie wynikA?w gA�osowaA� nad uchwaA�ami nastA�pi na czA�A�ci III w dniu 11.06.2015 r. MateriaA�y na Walne Zgromadzenie SM „SpA?A�dzielca” bA�dA� wyA�oA?one A�do wglA�du od dniaA�26 maja 2015 r.A�w siedzibie SpA?A�dzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25 w sekretariacie i pokoju nr 4 w nastA�pujA�cych godzinach:

– poniedziaA�ek, A�roda, czwartek i piA�tek od 7:00 do 14:30

– wtorek od 9:00 do 16:30.

Sprawozdanie ZarzA�du , Rady Nadzorczej i Finansowe dostA�pne sA� na stronie internetowej

w zakA�adceA�A�”sprawozdania”

 

DYA�UR CZA?ONKA RADY NADZORCZEJ Dodano: wtorek, 12.05.2015

Informujemy, A?e A�maju 2015 A�roku dyA?ur czA�onka Rady Nadzorczej

wyjA�tkowoA� odbA�dzie siA� weA�wtorek A�19 maja w godzinach od 1530A�do 1630.

Remonty w zasobach SpoA�dzielni Dodano: poniedziałek, 4.05.2015

SM a�zSpA?A�dzielcaa�? z siedzibA� w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25

zaprasza do skA�adania ofert na :

wykonanie prac remontowych w zasobach SpA?A�dzielni polegajA�cych na :

1. Wykonanie pA�yty ze spadkiem przy schodach do A�budynku Zana 58 na tarasie wejsciowym

do klatek A�schodowych budynkA?w A�A�Zana 56 i 58

2. Wykonanie remontu schodA?w wejA�ciowychA�do klatek nr 2 i 3 budynku Zana 56

3.A�Remont 2 sztuk tarasA?w (ok. 25 m2) nad mieszkaniamiA�ul. Gliniana 32A�

4. Remont fragmentu A�ciany ( 43 m2) elewacji budynkuA�ul. Gliniana 32

Zainteresowanych wykonawcA?w A�zapraszamy do skA�adania ofert A�do dniaA�11 majaA�A�do godz. 12.

przedmiar robA?t do odbioru w siedzibie SpA?A�dzielni ul.A�Nadbystrzycka 25, tel. A�81 532 80 81