W I E L K A N O C Dodano: wtorek, 31.03.2015

Rada Nadzorcza, A�ZarzA�d i pracownicy SpA?A�dzielni Mieszkaniowej SpA?A�dzielcaA�
skA�adajA� wszystkim CzA�onkom SpA?A�dzielni, A�MieszkaA�com A�i ich GoA�ciom
A�a takA?e wszystkim Firmom wspA?A�pracujA�cym A�najlepsze A?yczenia z okazji

AswiA�t Wielkanocnych.
A�yczymy PaA�stwu aby AswiA�ta A�Wielkanocne budziA�y nadziejA�, A�A?e wiosnA� wszystko rozkwitnie,A�budzA�c siA� do A?ycia iA�dajA�c siA�A� do dziaA�ania dla wspA?lnego dobraA�SpA?A�dzielni i jej CzA�onkA?w


lokal uA?ytkowy do wynajA�cia Nadbystrzycka 39 Dodano: wtorek, 3.03.2015

ZarzA�d SM SpA?A�dzielca informuje, A�A?e posiada do wynajA�cia lokal uA?ytkowy

o powierzchni 73,33 m2

poA�oA?ony na parterze A�budynku wielorodzinnego przy ul. Nadbystrzyckiej 39.

Lokal znajduje sie w pobliA?u Politechniki Lubelskiej w sasiedztwie planowanej nowej siedziby marketu Stokrotka.

Lokal moA?e byA� wynajA�ty do prowadzenia nieuciA�A?liwej dziaA�alnoA�ci handlowej lub usA�ugowej

z wyA�A�czeniem gastronomii. A� Obecnie do koA�ca marca A�funkcjonuje tu sklep spoA?ywczy.

Wszelkie informacje A�dotyczA�ce wynajmu A�mozna uzyskaA� w siedzibie SpA?A�dzielni

A�przy A�ul. Nadbystrzyckiej 25

(wejA�cie schodami na galeriiA� budynku sA�siadujA�cego z tym lokalem)