Badanie sprawozdania finansowego SpA?A�dzielni Dodano: poniedziałek, 12.01.2015

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa a�zSpA?A�dzielcaa�? A�w Lublinie A�zleci uproszczone

badanieA�sprawozdania finansowego za 2014 rok

Oferty prosimy skA�adaA� w siedzibie SpA?A�dzielni:
ul. Nadbystrzycka 25, 20-618 Lublin
do dnia 23.01.2015

Oferty na wykonanie prac remontowych w 2015 roku Dodano: piątek, 9.01.2015

 

SM a�zSpA?A�dzielcaa�? z siedzibA� w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25

zaprasza do skA�adania ofert na :

wykonanie prac remontowych w zasobach SpA?A�dzielni w 2015 roku w zakresie :

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�1. roboty ogA?lnobudowlane
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�2. dekarskie
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�3. brukarskie
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�4. elektryczne
A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�5. kominiarskie

Oferty z podanymi wartoA�ciami czynnikA?w cenotwA?rczych

naleA?y skA�adaA� w biurze SpA?A�dzielni

do dnia 16 stycznia 2015 do godz. 14:00

A�