Likwidacja placA?wki bankowej przy ul. Nadbystrzyckiej 39 Dodano: wtorek, 30.09.2014

INFORMACJA

SpA?A�dzielnia Mieszkaniowa a�zSpA?A�dzielcaa�? w Lublinie informuje, A?e odA�A� 1 paA?dziernika 2014 r. zostaje zlikwidowany rachunek bankowy SpA?A�dzielni prowadzony w Banku SpA?A�dzielczym

w Niemcach (oddziaA� przy ul. Nadbystrzyckiej 39 w Lublinie).

OpA�aty eksploatacyjne prosimy wpA�acaA� na dotychczasowy rachunek bankowy SpA?A�dzielni prowadzony w ING Bank AslA�ski O/Lublin nr 79 1050 1953 1000 0022 4514 4841.

praca dla gospodarza rejonu-sprzA�tajA�cego Dodano: wtorek, 23.09.2014

 


Administracja SM SpA?A�dzielcaA�zatrudni osobA� na stanowiskuA�gospodarza rejonu

odpowiedzialnA� za utrzymanie porzA�dku w otoczeniu budynkA?w.

Do zakresu obowiA�zkA?w gospodarza rejonu naleA?y :

  • zamiatanie, A�koszenie trawy , strzyA?enie A?ywopA�otA?w
  • grabienie liA�ci, A�odA�nieA?anie,
  • sprzA�tanie A�altan A�mietnikowych
  • wykonywanie innych prac fizycznych koniecznych A�do utrzymania czystoA�ci otoczenia A� A� A� A� A� A� w powierzonym sobie rejonie A�(4-5 budynkA?w).

Prosimy o zgA�aszanie siA� do biura SpA?A�dzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25

do dnia 30 wrzeA�nia 2014 r. A�(wtorek) do godz. 15


Malowanie balkonA?w Dodano: poniedziałek, 22.09.2014

ZarzA�d SA�dzielni Mieszkaniowej SpA?A�dzielca zaprasza firmy remontowo budowlane do skA�adania ofert

na malowanie fragmentA?w elewacji (wnA�ki A�i pA�yty 4 balkonA?w loggii od strony wjazdu na podwA?rko)

w budynku przy ul. PuA�awskiej 10A�

A�SzczegA?A�owe informacje do uzyskania w siedzibie SpA?A�dzielni

przy ul. Nadbystrzyckiej 25, A� tel. A� A�81 532 A�80 A�81 A� wew. 50

Termin skA�adania ofert upA�ywa A� 26 A� wrzeA�nia 2014 A�(piA�tek) A�o godz. 14