DyA?ur czA�onka Rady Nadzorczej we wrzeA�niu Dodano: piątek, 29.08.2014

Informujemy, A�A?e dyA?ur czA�onka Rady Nadzorczej we wrzeA�niu 2014 roku odbA�dzie siA� A�wyjA�tkowo

23 wrzeA�nia A�(wtorek) A�w godz. 15:30 do 16:30A�

 

Zapraszamy do skA�adania ofert na wykonanie prac remontowych Dodano: środa, 27.08.2014

ZarzA�d SpoA�dzielni Mieszkaniowej SpoA�dzielca zaprasza do skA�adania ofert

na wykonanie nastA�pujA�cych prac:

1. Remont dwA?chA�A�tarasA?w w budynku przy ul. Glinianej 32,A�o powierzchni A�A�cznej okoA�o 30 m2.

A�2. MontaA? gotowych elementA?w ogrodzenia posesji budynku przy ul. Junoszy 12

SzczegA?A�owe informacje do uzyskania w siedzibie SpA?A�dzielni przy ul. Nadbystrzyckiej 25

Termin skA�adania ofert upA�ywa 3 wrzeA�nia 2014 A�(A�roda) A�o godz. 14

PRZEGLA�D 5 LETNI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Dodano: wtorek, 12.08.2014

SM a�zSpA?A�dzielcaa�? z siedzibA� w Lublinie ul. Nadbystrzycka 25A�zaprasza firmy

A�z Lublina i okolic do skA�adania ofertA� na :

A� Wykonanie 5 letnich przeglA�dA?w instalacji elektrycznej w zasobach SpA?A�dzielni

A� A� A� A�A�A�w iloA�ci

  • Lokale mieszkalne szt. 1831
  • CzA�A�ci wspA?lne budynku szt. 56
  • GaraA?e szt. 515
  • Lokale uA?ytkowe szt. 122
  • Instalacja odgromowa szt.10

A�Oferty naleA?y skA�adaA� w biurze SpA?A�dzielni do dniaA�29.08.2014 r. (piA�tek) do godz. 14.

SpA?A�dzielnia zastrzega sobie moA?liwoA�A� uniewaA?nienia przetargu bez podania przyczyn