weekend czerwcowy 2014 Dodano: środa, 18.06.2014

ZarzA�d SM SpA?A�dzielca informuje, A�A?e w dniu 20 czerwca 2014 (piA�tek)

A�biuro SpA?A�dzielni bA�dzie nieczynne.

Rada Nadzorcza kadencji 2014-2017 Dodano:

W dniu 17 czerwca nowo wybrana Rada Nadzorcza SM SpA?A�dzielca odbyA�a pierwsze posiedzenie.

CzA�onkowie Rady dokonali wyboru Prezydium Rady A�oraz czA�onkA?w komisji w sposA?b nastepujA�cy:

Prezydium Rady Nadzorczej SM SpA?A�dzielca

MieczysA�aw Olech – Przewodniczacy Rady Nadzorczej

Grzegorz Dobosz – ZastA�pca PrzewodniczA�cego Rady Nadzorczej

Roman Fryc – Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Przysucha – PrzewodniczA�cy Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Piotr Przysucha – PrzewodniczA�cy Komisji Rewizyjnej

PaweA� Rusiecki – ZastA�pca PrzewodniczA�cego Komisji Rewizyjnej

Barbara Rybicka -Sekretarz A�Komisji Rewizyjnej

Wybory do Rady Nadzorczej SM SpA?A�dzielca Dodano: piątek, 13.06.2014

Walne Zgromadzenie SpA?A�dzielni Mieszkaniowej A�SpA?A�dzielcaA� w Lublinie,

ktA?re odbyA�o siA� w dniachA�10-12.06.2014 A�roku dokonaA�o wyboru nowej Rady Nadzorczej na kadencjA� 2014-2017.

CzA�onkami Rady Nadzorczej, uzyskujA�c poniA?ej wymienionA� liczbA� gA�osA?w zostali:

  1. Joanna Choina Kwiatkowska 75
  2. Grzegorz Dobosz A�90
  3. Roman Fryc A� 85
  4. MieczysA�aw Olech A� 78
  5. Piotr Przysucha – 78
  6. PaweA� Rusiecki 87
  7. Barbara Rybicka A� 80
  8. JA?zef Siczek A�67
  9. Anna A�AscibakA� -Boroch – 81

SkA�ad nowej Rady Nadzorczej kadencji 2014-2017

z podaniem funkcji peA�nionych przez poszczegA?lnych czA�onkA?w zostanie podany po ukonstytuowaniu siA� A�Rady.