Nowy Rok 2014 Dodano: poniedziałek, 30.12.2013

Rada Nadzorcza, ZarzA�d i Pracownicy A�SpoA�dzielni Mieszkaniowej

SpA?A�dzielca

skA�adajA� PaA�stwu serdeczne A?yczenia

SzczA�A�liwego Nowego Roku

BOA�E NARODZENIE 2013 Dodano: wtorek, 17.12.2013

WesoA�ych AswiA�t BoA?ego Narodzenia ,

spokojnych i szczA�A�liwych dni spA�dzonych w gronie rodziny

i przyjaciA?A� A?yczA� czA�onkowie Rady Nadzorczej,

ZarzA�d i pracownicy SpA?A�dzielni Mieszkaniowej SpA?A�dzielca