Wyniki Walnego Zgromadzenia w 2013 roku Dodano: poniedziałek, 17.06.2013

ZarzA�d SpA?A�dzielni informuje, A?e w dniu 13 czerwca 2013 roku odbyA�a siA� ostatnia, III czA�A�A� Walnego Zgromadzenia CzA�onkA?w SM „SpA?A�dzielca” . We wszystkich trzech czA�A�ciach Walnego Zgromadzenia w dniach 11, 12,13 czerwca udziaA� wziA�A�o 75 CzA�onkA?w uprawnionych do gA�osowania. W gA�osowaniu wziA�A�o udziaA� 69 czA�onkA?w SpA?A�dzielni.
Walne Zgromadzenie udzieliA�o absolutorium dla ZarzA�du w sposA?b nastA�pujA�cy:

Prezes ZarzA�du Wojciech BartA�omiejczyk uzyskaA� 58 gA�osA?w poparcia,A�9A�gA�osA?w przeciw, 2 gA�osy byA�y niewaA?ne.

CzA�onek ZarzA�du – GA�A?wna KsiA�gowa Agnieszka A?ukaszczyk uzyskaA�a 63 gA�osy poparcia,

A�3 gA�osy przeciw, 3 gA�osy byA�y niewaA?ne.