WesoA�ych AswiA�t Wielkanocnych Dodano: wtorek, 26.03.2013

Rada Nadzorcza, A�ZarzA�d i pracownicy SpA?A�dzielni Mieszkaniowej „SpA?A�dzielca”

skA�adajA� wszystkim czA�onkom SpA?A�dzielni, A�mieszkaA�com, goA�ciom

A�a takA?e wszystkim firmom wspA?A�pracujA�cym A�najlepsze A?yczenia z okazji AswiA�t Wielkanocnych.

A�yczymy PaA�stwu aby AswiA�ta obudziA�y nadziejA�, A�A?e wiosnA� wszystko rozkwitnie,

budzA�c siA� do A?ycia iA�dajA�c siA�A� dziaA�ania dla wspA?lnego dobra